BFFT0543c Fyzikální terapie III - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jiřina Houbová (cvičící)
Mgr. Jana Nečasová (cvičící)
Bc. Pavel Šavrňák (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BFFT0442p Fyzikální terapie II - přednáš && BFFT0442c Fyzikální terapie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student ovládá aplikaci galvanického proudu, diadynamiku, nízkofrekvenčních proudů i jejich aplikaci prostřednictvím proudů středofrekvenčních, aplikaci UZ i kombinované terapie, vysokofrekvenční terapie, elektrodiagnostiky ve fyzikální terapii, aplikace elektrostimulace a elktrogymnastiky, impulzoterapie, magnetoterapie a laseroterapie.
Osnova
  • 1. Galvanoterapie. 2. Diadynamik 3. Nízkofrekvenční proudy. Klasické analgetické proudy 4. Nízkofrekvenční proudy aplikované prostřednictvím středofrekvenčních 5. TENS 6. Ultrazvuk. 7. Kombinovaná terapie 8. Praktický nácvik elektrodiagnostiky - AQ 9. Praktický nácvik elektrodiagnostiky – I/t křivka 10. Impulzoterapie, 11. Elktrostimulace, 12. Elektrogymnastika 13. Vysokofrekvenční elektroterapie 14. Diagnostika pomocí kombinované terapie
Literatura
  • CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 394 s. ISBN 8071693413. info
  • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 264 s. ISBN 8071696617. info
  • PODĚBRADSKÝ, J. - VAŘEKA, I. Fyzikální terapie II. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 171 s. ISBN 80-7169-661-7
  • NAVRÁTIL L. a kol. Lasery a pulzní magnety a v terapii. Praha : Alberta, 1994. 93 s. ISBN 80-85792-09-5.
  • PODĚBRADSKÝ, J., PODĚBRADSKÁ, R. Fyzikální terapie. Praha : Grada, 2009. 218 s. ISBN-13: 978-80-247-2899-5.
  • JANDOVÁ, Dobroslava. Balneologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. xvi, 404. ISBN 9788024728209. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.