BFFT0543p Fyzikální terapie III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 15. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu student ovládá teorii působení i aplikace magnetoterapie, laseru, inhalační léčby, oxygenoterapie a teoretické využití některých zvláštních typů fyzikálních terapie.
Osnova
  • 1. Magnetické pole základní pojmy. Problematika biologického působení magnetického pole 2. Magnetoterapie, způsoby provedení, přístroje 3. Laser, základní pojmy, biologické účinky. 4. Terapie laserem ve fyziatrii, indikace a kontraindikace. Barvy, jejich fyziologické působení a možnosti terapeutického využití 5. Zvláštní typy fyzikální terapie, EAV, elektroakupunktura, ultrajemná biorezonance 6. Inhalační léčba. Použití kysličníku uhličitého a dalších plynů ve fyziatrii 7. Oxygenoterapie a hyperbarická oxygenoterapie
Literatura
  • PODĚBRADSKÝ, J. - VAŘEKA, I. Fyzikální terapie II. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 171 s. ISBN 80-7169-661-7
  • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 264 s. ISBN 8071696617. info
  • CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 394 s. ISBN 8071693413. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.