BFKI031 Kineziologie

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Málková (přednášející)
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 9:00–10:40 014
Předpoklady
BFUL0222c Úvod do fyz. léčby II - cvičen && BFRP0221c Propedeutika v rehab. I - cvič
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná základní a teoretické poznatky o kinezioterapii, která se zabývá komplexitou pohybu člověka. Zahrnuje celou komplexnost neuromuskulárního řízení motorické funkce ve zdraví a nemoci a fyzioterapii motorických funkcí. Komplexita je také velmi důležitá v léčebné rehabilitaci v různých patologických podmínkách.
Osnova
 • KINEZIOLOGIE
 • 1.Náplň oboru, pohyb jako základní projev života, vliv pohybu na životní pochody, zevní prostředí a společnost, organizace pohybového systému. Motorická jednotka jako základní prvek pohybu. Funkce motoneuronu za fyziologických a patologických podmínek - závěry pro rehabilitaci.
 • 2.Svalové vlákno jako výkonný orgán motoneuronu, jeho skladba a funkce za fyziologických a patologických situací. Motorická ploténka. Druhy svalových vláken, senzorické orgány ve svalu (svalové vřeténko, Golgiho aparát). Kloubní receptory a rozdělení propioceptívních zakončení. Závěry pro rehabilitaci.
 • 3.Funkční jednotky hybného systému, funkční svalové skupiny, funkční mechanismy. Vliv nocicepce na průběh pohybů. Funkční generátory základních pohybů. Sdělovací význam pohybu.
 • 4.Řízení motoriky podle úrovní.
 • 5.Základy fyziologie rehabilitačních procedur.
 • 6.Obecná kineziologie.
 • 7.Motorika osového orgánu, páteř a její zakřivení, funkce páteře, její pohyblivost. Pohybové segmenty. Svaly krční páteře. Základní hybné stereotypy v oblasti krční páteře.
 • 8. Kineziologie bederního a pánevního segmentu.
 • 9.Motorika dýchání, respirační pohybový cyklus, dýchací svaly hlavní a pomocné a jejich činnost, vztah bránice a břišního svalstva, analýza a vyšetření dýchacích pohybů. Systém komunikační: funkce zraková, mastikační, fonační a mimická.
 • 10.Funkce dolních končetin - kořenová oblast - svaly kyčelního kloubu a pánevní oblasti. Biomechanika kyčelních kloubů. Základní hybné stereotypy v oblasti pánve a kyčelního kloubu, jejich patologie. Závěry pro rehabilitaci.
 • 11.Kolenní kloub, jeho stavba a biomechanika. Svaly ovládající kolenní kloub, základní hybné stereotypy v oblasti kolenního kloubu. Akrální část dolní končetiny - její stavba, biomechaniky. Svaly bérce a nohy. Závěry pro rehabilitaci.
 • 12.Horní končetina jako celek, stavba a funkce. Pletence ramenní, biomechanika kloubů v oblasti ramenního pletence. Svaly pletence ramenního. Svaly spojující lopatky s humerem, trupem, krkem a hlavou. Fixační a stabilizační funkce svalů pletence ramenního.
 • 13.Loket a předloktí, jeho stavba a biomechanika. Svaly kloubu loketního a předloktí, základní pohyby v loketním kloubu a předloktí. Stavba a funkce zápěstí, základní a ruky. Svaly ovládající zápěstí a ruku, základní pohyby v kloubu zápěstním. Základní pohybové prvky palce a prstů.
 • 14.Řetězení svalových funkcí. Pojem funkčního řetězce, řetězení funkcí. Řetězce mezi trupem a lopatkou - rotace, elevace, deprese lopatky. Elevace a deprese ramene. Řetězce mezi paží a hrudníkem - připažení, vzpažení, zpevňující a fixující pletence.
 • 15. Svalové řetězce v oblasti nohy, dolní končetiny a v osovém svalstvu. Dlouhé řetězce v celé délce těla. Význam funkčních svalových řetězců. Zakončení.
Literatura
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 190 s. ISBN 9788024716497. info
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 180 s. ISBN 9788024716480. info
 • MÜLLER, I. Kineziologie I. Brno : NCONZO, 2008. 35 s.
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Kineziologie : základy strukturální kineziologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2009. 235 s. ISBN 9788073873240. info
 • VÉLE, František. Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 8072548379. info
 • TROJAN, Stanislav. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka [Trojan, 2001]. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 226 s. : i. ISBN 80-247-0031-X. info
 • TROJAN, Stanislav. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 175 s. ISBN 8071692573. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní teoretická zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BFKI031