BFLT0554p Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Atanas Ivan Belkov (přednášející)
MUDr. Radek Brauner (přednášející)
Mgr. Kateřina Bušinová (přednášející)
Mgr. Alena Havelková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (přednášející)
Zdeňka Trojanová (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12. 10. až Pá 22. 1. Po 13:00–14:40 KOM S116
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teorii zvláštností léčebné rehabilitace v dětském věku a ve stáří. Léčebná rehabilitace u psychiatricky nemocných. Praktická cvičení u lůžka na příslušných odborných klinikách.
Osnova
 • PŘEDNÁŠKY LTV V GERIATRII
 • 1. Stáří a nemoc, vyšetření geriatrického pacienta, rehabilitace v geriatrii, chirurgická intervence ve stáří, preventivní strategie ve stáří, poruchy chůze a mobility, výživa a její poruchy ve vyšším věku, delirantní stavy, poruchy spánku.
 • 2. Bolest a stáří, tolerance a léčba bolesti. Dekubity a jejich prevence. Nejčastější postižení kardiovaskulárního systému ve stáří - hypertenze, ICHS, aritmie, ischemická choroba DK. Změny dýchacího systému ve stáří, klinické projevy respiračních chorob a jejich léčba v geriatrii. Nejčastější postižení trávícího ústrojí ve stáří a možnosti ovlivnění jejich průběhu léčebnou rehabilitací. Nefrologická a urologická problematika vyššího věku. Endorkrinolobie a stáří.
 • 3. Nemoci pohybového ústrojí ve vyšším věku, možnosti jejich léčby prostředky fyzkálních rehabilitační medicíny. Neurologické nemoci vyššího věku (CMP, Parkinsonské syndrom, chronické neruopathie). Poruchy sluch a zraku ve stáří. Kožní problematika vyššího věku. Demografie stáří, zdravotní stav staré populace. Struktura a organizace zdravotních a geriatrických služeb.
 • LTV V PEDIATR II 4. LTV v dětském věku - obecná problematika, odlišnosti LTV u dětí a dospělých, přehled onemocnění, u kterých LTV indikujeme; LTV u nemocí respiračního traktu u dětí - bronchitidy, astma, cystická fibróza .
 • 5. LTV v dětské kardiologii a revmatologii; LTV v dětské ortopedii - VDT, skolióz, vrozené vady, vertebrogenní onemocnění
 • 6. LTV v dětské neurologii - DMO, myopatie, periferní parézy.; LTV v dětské traumatologii + endokrinologii - diabetes, obezita
 • LTV V PSYCHIATRII
 • LTV V GYNEKOLOGII
 • LTV + CHIRURGIE RUKY
 • LTV v kardiologii
 • LTV a dýchací funkce
Literatura
 • Láník a kol. - LTV 1+2
 • Haladová a kol. - LTV 1+2
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.