BFLT0655c LTV a spec.techniky V - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/6/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Bušinová (cvičící)
Mgr. Lumír Konečný, Ph.D. (cvičící)
Markéta Mrňousová (cvičící)
Mgr. Pavlína Svobodová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Rozvrh
Po 8:00–11:00 N04903, Po 13:30–16:10 N04903, Út 8:00–11:00 N04903, Út 13:30–16:10 N04903
Předpoklady
BFGY051 Gynekologie && BFLT0554c Léč. reh. v ps., ger.a ped.-c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Teoretické a praktické základy metody dle Kabata, Vojty, Mojžíšové, senzomotorika. Měkké a mobilizační techniky dle Levita. Praktická cvičení dle určených hodin.
Osnova
 • Praktika - sledují chod přednášek
 • Sensomotorika
 • Cvičení dle Kabátovy metody
 • Cvičení dle Vojtovy metody
 • Metodiky cvičení dle Mojžíšové
Literatura
 • HROMÁDKOVÁ, J. a kol. Léčebná rehabilitace. 1. a 2. díl. 1. vyd. Jinočany : H a H, 1994. 392 s. ISBN 80-85787-69-5
 • DYLEVSKÝ, I. - DRUKA, R. - MRÁZOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. Praha : Grada, 2002. 664 s. ISBN 80-7169-681-1
 • HNÍZDIL, J. aj. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha : Grada, 1996. 16 s. ISBN 80-7169-187-9
 • 9. HALADOVÁ, E - NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 137 s. ISBN 80-7013-237-X
 • GLENDAL. L. - KEY, P.T. Industrial Therapy. Missouri : Mosby-Year Book, Inc., 1995. 521 s. ISBN 0-8151-5046-6
 • HALADOVÁ, Eva. Léčebná tělesná výchova : cvičení. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997. 134 s. ISBN 8070132361. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět již není vypisován.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.