BFLT0655p Léčebná rehabilitace Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové- přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: SZk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Bušinová (přednášející)
MUDr. Daria Fialová (přednášející)
Mgr. Lukáš Katzer (přednášející)
Mgr. Pavlína Svobodová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 22. 2. 12:00–13:40 KOM 200, Čt 1. 3. 12:00–13:40 KOM 200
Předpoklady
BFGY051 Gynekologie && BFLT0554c Léč. reh. v ps., ger.a ped.-c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické a praktické základy metody dle Kabata, Vojty, Mojžíšové, senzomotorika. Měkké a mobilizační techniky dle Levita.
Výstupy z učení
Student bude po ukončení předmětu znát:
- teoretické základy metody dle Kabata, Vojty, Mojžíšové, Levita
- teoretické základy senzomotoriky
Osnova
 • Sensomotorika
 • Cvičení dle Kabátovy metody
 • Cvičení dle Vojtovy metody
 • Metodiky cvičení dle Mojžíšové
 • Senzomotorické funkce - základní teoretické a praktické znalosti
Literatura
 • DYLEVSKÝ, I. - DRUKA, R. - MRÁZOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. Praha : Grada, 2002. 664 s. ISBN 80-7169-681-1
 • GLENDAL. L. - KEY, P.T. Industrial Therapy. Missouri : Mosby-Year Book, Inc., 1995. 521 s. ISBN 0-8151-5046-6
 • 9. HALADOVÁ, E - NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 137 s. ISBN 80-7013-237-X
 • HNÍZDIL, J. aj. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha : Grada, 1996. 16 s. ISBN 80-7169-187-9
 • HROMÁDKOVÁ, J. a kol. Léčebná rehabilitace. 1. a 2. díl. 1. vyd. Jinočany : H a H, 1994. 392 s. ISBN 80-85787-69-5
 • HALADOVÁ, Eva. Léčebná tělesná výchova : cvičení. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997. 134 s. ISBN 8070132361. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.