BFZD0431c Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 60. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Nečasová (cvičící)
Marie Penčikovová (cvičící)
Mgr. Mário Vanát (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BFZD0431c/01: St 15:30–19:20 Katedra fyzioterapie a RHB
BFZD0431c/02: Út 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB
BFZD0431c/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
BFNE0321 Neurol.a neurofyziol.I && BFKI031 Kineziologie && BFRP0322c Propedeutika v rehab.II-cvič. && BFRP0322p Propedeutika v rehab.II-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy dle Lewita a Rychlíkové včetně praktických cvičení. Funkční patologie se zabývá poruchami přetížení pohybového aparátu. Vysvětluje pojem segmentální inervace motorického systému, řízení motoneuronu a patologii jako výsledek funkčních segmentových změny.
Výstupy z učení
Student je po ukončení předmětu schopen:
- palpační techniky, vyhledávání funkční patol. technika PIR; techniky odstranění TrP, reffered pain
- měkké techniky v oblasti trupu, v oblasti pletence ramenního a horních končetin
- měkké techniky v oblasti pánve a dolních končetin
- základní diferenciálně diagnostické problémy
- vyšetření, funkční kloubní blokáda
- mobilizace kloubů ruky, mobilizace zápěstí a loketního kloubu, loketní kloub a ramenní kloub; mobilizace ramenního kloubu
- mobilizace kyčelního kloubu
- mobilizace kolenního kloubu, palety a hlavičky fibuly, kyčelní kloub
- mobilizace hlezna, nohy
Osnova
 • 1. Opakovací lekce: Anamnéza s ohledem na funkční patologii pohybové soustavy; základy antropometrie, goniometrie SFTR metodou, svaly posturální, svaly fázické, pohybové stereotypy, horní a dolní zkřížený syndrom, syndrom vrstvový, kineziologiský rozbor
 • 2. Funkční patologie - vysvětlení pojmu segment, funkční segmentové změny, bateriové palpační techniky, palpace kůže a podkoží, uvolnění kůže a podkoží
 • 3. Nocicepce - vysvětlení pojmu; význam; Melzack: gate control; možnosti tlumení nocicepce; palpace fascií, svalů; uvonění fascií; opakování: uvolnění kůže a podkoží
 • 4. Myofasciální bolestivý syndrom: úvod a vysvětlení pojmu Tigger point aktivní a latentní; myogelozy, svalový hytertonus - příčiny; palpace svalů, vyhledávání funkční patol. technika PIR; techniky odstranění TrP; práce v oblasti hlavy a šíje
 • 5. Myofasciální bolestivý syndrom: dokončení; reffered pain-oblast hlavy, šíje, trupu; práce v oblasti trupu; opakování oblasti hlavy a šíje
 • 6.Reffered pain: oblast horních končetin; měkké techniky v oblasti pletence ramenního a horních končetin; opakování oblasti hlavy, šíje, trupu
 • 7. Reffered pain: oblast pánve a dolních končetin; práce v oblasti pánve a dolních končetin; opakování oblasti pletence ramenního a horních končetin
 • 8.Základní diferenciálně diagnostické problémy; komplexní opakování technik měkkých tkání
 • 9.Teoretické základy funkčního vyšetřování periferních kloubů: úvod - kloubní hra, význam, vyšetření; funkční kloubní blokáda; mobilizace kloubů ruky
 • 10. Funkční vyšetřování periferních kloubů - dokončení mobilizace zápěstí a loketního kloubu
 • 11.Základní diferenciálně diagnostické úvahy - loketní kloub a ramenní kloub; mobilizace ramenního kloubu; opakování zápěstí a loketní kloub
 • 12.Základní diferenciálně diagnostické úvahy - kyčelní kloub; mobilizace kyčelního kloubu; opakování ramenní kloubu a loket
 • 13.Základní diferenciálně diagnostické problémy - kolenní kloub; zadání seminární práce; mobilizace kolenního kloubu, palety a hlavičky fibuly; opakování kyčelní kloub
 • 14.Základní diferenciálně diagnostické problémy - hlezenní kloub; mobilizace hlezna, nohy; celkové opakování mobilizačních technik
 • 15.Odevzdání seminární práce, diskuze, zápočet za přítomnosti všech vyučujících předmětu
Literatura
 • HOFTA, T. Autoterapeutický systém (mobilizační, relaxační a protahovací techniky). Třeboň : vydáno vlastním nákladem, 1996. 79 s.
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha : Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BFZD0431c