BHBP0442 Bakalářská práce II

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Petra Bielczyková (přednášející)
Mgr. Bc. Petra Borkovcová (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Stanislava Grůzová
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
BHBP0341 Bakalářská práce I
Üpěšné absolvování předmětu BHBP0341
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Sestavení metodiky bakalářské práce a seznam potřebné literatury.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- má vybráno téma pro bakalářskou práci,
- shromáždí literární zdroje
- stanoví cíl práce. metodiku a sepíše osnovu práce
Osnova
  • 1. Témata prací - diskuse 1 2. Témata prací diskuse 2. 3. Metodologie 1. 4. Metodologie 2. 5. Hypotéza a její ověření 6 Dotazníky 7 Experiment 8 Souborný referát 9 Skladba práce 10 -15 Inividuální konzultace
Literatura
    povinná literatura
  • Klugerová J., Prázová I., Vacínová T. Jak vypracovat bakalářskou, rigorózní a diplomovou práci. Univerzita J.A. Komenského, Praha 2010.
  • Interní materiály
    doporučená literatura
  • GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací : základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 208 s. ISBN 8024703106. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Seminář a individuální diskuse
Metody hodnocení
Zápočet - student musí předložit metodiku práce a seznam literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.