BHBP0442 Bakalářská práce II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Petra Bielczyková (přednášející)
Mgr. Bc. Petra Borkovcová (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Stanislava Grůzová
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
BHBP0341 Bakalářská práce I
Üpěšné absolvování předmětu BHBP0341
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Sestavení metodiky bakalářské práce a seznam potřebné literatury.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- má vybráno téma pro bakalářskou práci,
- shromáždí literární zdroje
- stanoví cíl práce. metodiku a sepíše osnovu
Osnova
  • 1. Témata prací - diskuse 1 2. Témata prací diskuse 2. 3. Metodologie 1. 4. Metodologie 2. 5. Hypotéza a její ověření 6 Dotazníky 7 Experiment 8 Souborný referát 9 Skladba práce 10 -15 Inividuální konzultace něhož student shromažďuje poznatkový materiál, provádí analýzu, vytřídění, promýšlí metodiku, sbírá empirická data, konfrontuje svoje poznatky a výsledky jiných autorů a následně takto získané výsledky písemně formuluje. Práce musí mít formální strukturu. Předmět poskytuje studentům „průvodce“ při psaní bakalářské práce.
Literatura
  • • Základní materiály budou k dispozici během semestru v elektronické podobě v IS MUNI
Výukové metody
Seminář a individuální diskuse
Metody hodnocení
Zápočet - student musí předložit metodiku a seznam literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.