BHET031s Ethics and communication - seminar

Faculty of Medicine
autumn 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Hana Hobzová (seminar tutor)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (seminar tutor)
Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Department of Medical Ethics - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Hana Hobzová
Supplier department: Department of Medical Ethics - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
BHFY011p Physiology - lecture && BHPA021p Pathological Anatomy - lecture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aims of the subject: introduction to ethics in health care, acquirement of basic communication skills of dental hygienist.
Learning outcomes
After completing the subject, the student will be able: - to identify ethical aspects of health care ethics and communication - to analyze ethical dilemmas in health care - to apply the ethical normative tools
Syllabus
 • 1. Introduction to ethics 2. Basics of health care ethics 3. Areas of health care ethics 4. Human rights and patients´ rights 5. Relationships in health care and their transformation 6. Health care information and documentation 7. Ethics codes and regulations in health care 8. Theory of communication 9. Self-experience and communication 10. Verbal and nonverbal communication 11. Communication skills development 12. Communication between patient/client and dental hygienist
Literature
  recommended literature
 • Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 8020408835. info
 • PTÁČEK, Radek and Petr BARTŮNĚK. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, 2011. 528 stran. ISBN 9788024739762. info
 • LINHARTOVÁ, Věra. Praktická komunikace v medicíně : pro mediky, lékaře a ošetřující personál. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 152 s. ISBN 9788024717845. info
 • JANÁČKOVÁ, Laura and Petr WEISS. Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: Portál, 2008. 134 s. ISBN 9788073674779. info
 • VÁCHA, Marek Orko, Radana KÖNIGOVÁ and Miloš MAUER. Základy moderní lékařské etiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 302 s. ISBN 9788073677800. info
 • ZACHAROVÁ, Eva. Komunikace v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 121 stran. ISBN 9788027101566. info
 • BURDA, Patrik. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. 52 s. ISBN 9788070135648. info
 • EVANGELU, Jaroslava Ester. Krizová komunikace : efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2013. 95 s. ISBN 9788074181757. info
 • PLEVOVÁ, Ilona and Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. 1. vydání. Praha: Grada, 2010. 247 stran. ISBN 9788024729688. info
 • POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory (Communication with elderly). první. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 160 pp. Sestra (4048). ISBN 978-80-247-3271-8. info
 • MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. 325 s. ISBN 9788024723396. info
Teaching methods
seminar with individual and group work and self-experience
Assessment methods
Full attendance, presentation, active participation in the seminar, written test, oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 30.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2020/BHET031s