BHKL041p Klinická medicína - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Nikola Nováková (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
BHPA021p Patologická anatomie - před. && BHPF021p Patologická fyziologie - př.
Splnění prerekvit - BHPA021p, BHPF021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Klinická medicína zahrnuje základní klinickou problematiku. Zabývá se etiologií a patogenezí chorob, jejich diagnostikou, zásadami léčby, je kladen velký důraz na prevenci a životosprávu. Po absolvování předmětu bude student schopen rozpoznat příznaky jednotlivých chorob a v rámci své specializace také terapeuticky zasáhnout a u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Absolvent/ka studijního oboru dentální hygiena ovládá principy dentální hygieny a je schopný/á je ve svém povolání prakticky aplikovat. Je všeobecně a odborně medicínsky natolik připravený/á tak, aby chápal/a souvislosti mezi péčí o dentální hygienu, biomedicínskými a sociálními vědami a tyto znalosti dokázal/a využít při výkonu práce v oboru dentální hygieny. Hlavní znalosti studijního oboru dentální hygiena jsou prevence, parodontologie a dentální hygiena. Dentální hygienista/hygienistka je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který samostatně ve spolupráci se zubním lékařem a na jeho doporučení vykonává činnosti v preventivní, léčebné a edukační péči o pacienty v oblasti dentální hygieny.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- rozpoznat příznaky jednotlivých chorob a v rámci své specializace také terapeuticky zasáhnout
- u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc.
Osnova
  • Úvod do klin. medicíny, terminologie Anamnéza, detailně se zaměřením na stomatologickou problematiku Základní symptomatologie vybraných chorob, lokální projevy celkových onemocnění v dutině ústní Laboratorní vyšetření – přehled základních hematologických a biochemických hodnot Nemoci srdce a cév, preventivní programy – primární, sekundární prevence Diabetes mellitus, symptomatologie, diagnostika, zásady léčby, dietní problematika, opatření u akutních komplikací – hypoglykemické stavy. Nemoci žláz s vnitřní sekrecí, symptomy závažných poruch, zásady substituční léčby, Metabolický syndrom, hypertenze, režimová opatření, léčba, preventivní programy Nemoci krvetvorby – anemie, poruchy koagulace – projevy, Nemoci jater a slinivky, symptomatologie, dietní a preventivní opatření Vliv nemocí dutiny ústní a stav chrupu na patologii celé trávicí trubice Vředová choroba gastroduodena, dietní a terapeutické postupy, prevence komplikací Onemocnění střev – nespecifické střevní záněty, polypy, divertikly. Kolorektální karcinom Nemoci ledvin – onemocnění parenchymu, vývodných cest, močové infekce Nemoci plic a dýchacích cest, chronická bronchitida, bronchogenní karcinom, astma bronchiale – základní léčebné postupy, opatření u akutních stavů - astmatický záchvat Poruchy výživy ve vztahu ke stavu chrupu a změnám v dutině ústní Opatření a terapeutické zásady při akutních komplikacích na stomatologickém křesle Terapie bolesti – typy bolesti, terapie akutní bolesti Význam infekčních chorob, zásady při ošetřování pozitivních klientů – HIV/AIDS, HbsAg, Alergie, alergická reakce, anafylaktický šok, projevy, léčebná opatření
Literatura
    doporučená literatura
  • Marek J.,Kalvach Z.,Sucharda P.a kol: Propedeutika klinické medicíny. Praha Triton,
    neurčeno
  • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem.
Informace učitele
Přednáška probíhá v pondělí dle rozvrhu, posluchárna 1.chirurgické kliniky FN u sv. Anny, Pekařská.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BHKL041p