BHVT011s Základy výpočetní techniky a informatiky - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Daniel Vlk, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Marta Vágnerová
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 25. 9. 8:00–9:40 N03010, St 2. 10. 8:00–9:40 N03010, St 9. 10. 8:00–9:40 N03010, St 16. 10. 8:00–9:40 N03010, St 23. 10. 8:00–9:40 N03010, St 30. 10. 8:00–9:40 N03010, St 6. 11. 8:00–9:40 N03010, St 13. 11. 8:00–9:40 N03010, St 20. 11. 8:00–9:40 N03010, St 27. 11. 8:00–9:40 N03010, St 4. 12. 8:00–9:40 N03010, St 11. 12. 8:00–9:40 N03010, St 18. 12. 8:00–9:40 N03010
Předpoklady
Základní návyky a procedury potřebné k zacházení s daty, informacemi a znalostmi. Bazální znalost principů využívaných při práci s informačními a komunikačními technologiemi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na seznámení s postupy a návyky zacházení s daty, informacemi, znalostmi. Sudenti se zdokonalí v oblasti kritického uvažování a chápání logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami). Seznámí se se základními oblastmi (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí. Kurs není zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy).
Výstupy z učení
Student bude po ukončení předmětu:
- schopen samostatně a aktivně vyhledávat a využívat nástroje, postupy a procesy umožňující správné využití prostředí informační společnosti pro efektivnější studium lékařství a efektivnější poskytování medicínských služeb v jednotlivých lékařských specializacích;
- rozumět možnostem i rizikům digitalizace a používání digitální informačních a komunikačních nástrojů v procesu poskytování lékařských služeb;
- mít obecný přehled o přínosech informační společnosti v medicínské doméně a osvojí si základní správné návyky chování;
Osnova
  • Všeobecné aktuální oblasti probírané v daném předmětu lze nalézt v prezentacích na odkazu http://www.med.muni.cz/~bourek/ (odkazy jsou v dolní části úvodní obrazovky) STUDIJNÍ OBOR VÝŽIVA ČLOVĚKA (NUTRICIONISTIKA)zahrnuje následující témata: 1.Informace (úvod, historie, pojmy, přehled a vývoj) 2.Zdravotnická informatika (historie, pojmy, náplň, perspektivy) 3.Nástroje zdravotnické informatiky I. (doporučené postupy, standardy, kvalita ve zdravotnictví) 4.Nástroje zdravotnické informatiky II. (terminologie,kódování, klasifikace) 5.Nástroje zdravotnické informatiky III. (hardware, operační systémy) 6.Nástroje zdravotnické informatiky IV. (software - kategorie, typy, volba, používání) 7.Nástroje zdravotnické informatiky V. (sítě, metody komunikace ve zdravotnictví, informační systémy) 8.Informační zdroje I. (nástroje pro přístup k informacím) 9.Informační zdroje II. (strategie vyhledávání aktuálních a věrohodných informací) 10.Informační zdroje III. (správa informací a znalostí) 11.Praktické aplikace postupů zdravotnické informatiky I. (pro studium zvoleného studijního oboru) 12.Praktické aplikace postupů zdravotnické informatiky II. (pro praxi ve zvoleném studijním oboru)
Literatura
  • KASAL, Pavel a Štěpán SVAČINA. Internet a medicína. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 224 s. ISBN 80-247-0119-7. info
  • MORNSTEIN, Vojtěch. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. In BOUREK, Aleš. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. 1. vyd. Brno: MU Press, 2007. s. 292-317, 27 s. ISBN 978-80-210-4228-5. info
  • BOUREK, Aleš. Programy kvality a standardy léčebných postupů (základní dílo včetně 1. aktualizace). In Programy kvality a standardy léčebných postupů - praktická příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči. Praha: Verlag Dashöfer,s.r.o., 2002. s. vol.listy, 67 s. ISBN 80-86229-29-7. info
  • KASAL, Pavel a Štěpán SVAČINA. Lékařská informatika. Praha: Karolinum, 1998. 543 s. ISBN 8071845949. info
  • Informatika v klinické praxi pro lékaře a klinické biology. Edited by Josef Berger. [1. vyd.]. Praha: Grada, 1993. 418 s. ISBN 80-85623-78-1. info
Výukové metody
seminární výuka - Výuka probíhá formou prezentace faktů a souvislostí výukové látky a diskuzí, která umožnuje osvojení diskutované oblasti vědění (zdravotní informatiky a základů informačních a komunikačních technologií)
Metody hodnocení
2 písemné testy (fakultativně v závislosti na proběhlých diskusích) v průběhu seminářů, hodnocení testu formou "prospěl" / "neprospěl" - pro získání hodnocení "prospěl" je třeba dosáhnout alespoň 50% z celkového počtu bodů v každém z testů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/~bourek/
Výuka probíhá v místnosti alokované rozvrhem v daném semestru
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BHVT011s