BKAJ0121 English Language I - practice

Faculty of Medicine
Autumn 2001
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ladislav Červený (seminar tutor)
PhDr. Anděla Kobylková (seminar tutor)
PhDr. Renata Prucklová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • Medical English. Syllabus.
 • 1st week: Testing of Initial Knowledge.
 • 2nd week: Grammar: "Going to" Construction, Some, Any, No, Who, What, Which; Questions about Subject. Special Theme: Characterization of the Subject of Study in English.
 • 3rd week: Grammar: Simple Past Tense, Questions and Negative Forms. Special Theme: Human Body.
 • 4th week: Grammar: Conditional, Should, Could, Expressions with "let", Infinitive without the Particle "to". Special Theme: Musculoskeletal System.
 • 5th week: Grammar: The Verb "Have", Simple Present Perfect Tense, Compound Words with Some, Any, No. Special Theme: Musculoskeletal System.
 • 6th week: Grammar: -ing Forms, Possessives Acting as Pronouns, Other Meanings of May, Must. Special Theme: Cardiovascular System.
 • 7th week: Grammar: Continuous Past Tense, Pronouns Who, Which, That; Verbs Must - Have to. Special Theme: Cardiovascular System.
 • 8th week: Grammar: Passive Voice, "One" Used Instead of a Noun, Numerals Thousand, Million. Special Theme: Hematic and Lymphatic System.
 • 9th week: Grammar: Definite and Indefinite Articles. Irregular Plurals, "So do I, neither do I" Constructions, Suffixes -ful, -less, -y. Special Theme: Blood Vessels, Circulation of Blood.
 • 10th week: Grammar: Continuous Present Perfect Tense, the Difference between Continuous Present Perfect and Simple Present Perfect Tenses, Names of Months, Seasons, Ordinal Numerals, Dates. Special Theme: Gastrointestinal System.
 • 11th week: Grammar: Revision. Reflexive and Emphasizing Pronouns, Temporal and Conditional Clauses, Articles Used with Proper Names. Special Theme: Gastrointestinal System.
 • 12th week: Grammar: Periphrastic Forms of Can, May, Must. Special Theme: Respiratory System.
 • 13th week: Grammar: Verbs Expressing the Change of State, Possessive Case, Article with Names of Diseases. Special Theme: Respiratory System.
 • 14th week: Grammar: Continuous Future Tense, Infinitive without the Particle "to". Special Theme: Integumentary System.
 • 15th week: Credit test.
Literature
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 pp. ISBN 80-210-1771-6. info
 • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 447 pp. ISBN 80-85927-02-0. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2001, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2001/BKAJ0121