BKET031 Zdravotnická etika

Lékařská fakulta
podzim 2003
Rozsah
1.5/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
 • Úvod do lékařské etiky a bioetiky
 • Hippokratova přísaha a hippokratovská tradice
 • Židovsko-křesťanská tradice, Islam a budhismus, etické kodexy
 • Základní etické teorie, moderní liberální proudy
 • Hodnota života, kvalita života
 • Smrt a umírání, přijetí diagnózy, pravda o diagnóze
 • Vztah -lékař, pacient, sestra
 • Práva člověka, práva pacienta, informovaný souhlas
 • Otázky ukončení života - euthanasie, inetrupce, DNR
 • Bioetická konvence Rady evropy, Helsinská deklarace
 • Experiment na člověku, zásady lékařského výzkumu
Literatura
 • Fišerová, J.: Etika v ošetřovatelství
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice. Brno: Institut pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. ISBN 80-7013-310-4. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky II, Aktuální etická problematika některých lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 67 s. ISBN 80-210-2416-X. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky III, Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 57 s. ISBN 80-210-2417-8. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 65 s. ISBN 80-210-2499-2. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice a vstřícném chování. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 1998. ISBN 80-85824-87-6. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 75 s. ISBN 80-210-1610-8. info
 • Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky. Edited by Marta Munzarová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1995. 29 s. ISBN 80-210-1057-6. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. Praha: Galén, 1994. ISBN 8085824035. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá každý týden během zimního semestru formou přednášky. Přednášku možno doplnit o temata, která studenty nejvíce zajímají. Je vítaná diskuse během přednášky.
Informace učitele
Lékařská etika je nový obor, který v sobě spojuje jak znalosti z oblasti psychologie a filosofie, tak i odborné medicinské znalosti. Zabývá se každodenními etickými problémy v lékařské praxi, ale také odhadem etických problémů, které přináší vědeckotechnický pokrok v medicíně.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.