BKFY0121c Fyziologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (cvičící)
Ksenia Budinskaya (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (cvičící)
Mirka Hanousková (pomocník)
MUDr. Vojtěch Svízela (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BKFY0121c/FYZI1: Út 17. 9. 10:00–12:30 A20/114, Út 24. 9. 10:00–12:30 A20/114, Út 15. 10. 10:00–12:30 A20/114, Út 5. 11. 10:00–12:30 A20/114, Út 26. 11. 10:00–12:30 A20/114, Út 17. 12. 10:00–12:30 A20/114
BKFY0121c/FYZI2: Út 17. 9. 10:00–12:30 N02008, Út 1. 10. 10:00–12:30 N02008, Út 22. 10. 10:00–12:30 N02008, Út 12. 11. 10:00–12:30 N02008, Út 3. 12. 10:00–12:30 N02008, Út 17. 12. 10:00–12:30 N02008
BKFY0121c/NUT1: Čt 19. 9. 7:15–9:45 A20/113, Čt 26. 9. 7:15–9:45 A20/113, Čt 17. 10. 7:15–9:45 A20/113, Čt 7. 11. 7:15–9:45 A20/113, Čt 28. 11. 7:15–9:45 A20/113, Čt 19. 12. 7:15–9:45 A20/113
BKFY0121c/NUT2: Čt 19. 9. 7:15–9:45 A20/114, Čt 3. 10. 7:15–9:45 A20/114, Čt 24. 10. 7:15–9:45 A20/114, Čt 14. 11. 7:15–9:45 A20/114, Čt 5. 12. 7:15–9:45 A20/114, Čt 19. 12. 7:15–9:45 A20/114
BKFY0121c/PA: Út 17. 9. 7:00–9:30 A20/114, Út 24. 9. 7:00–9:30 A20/114, Út 15. 10. 7:00–9:30 A20/114, Út 5. 11. 7:00–9:30 A20/114, Út 26. 11. 7:00–9:30 A20/114, Út 17. 12. 7:00–9:30 A20/114
BKFY0121c/VS: Út 17. 9. 7:00–9:30 A20/114, Út 24. 9. 7:00–9:30 N02008, Út 15. 10. 7:00–9:30 N02008, Út 5. 11. 7:00–9:30 N02008, Út 26. 11. 7:00–9:30 N02008, Út 17. 12. 7:00–9:30 A20/114
Předpoklady
Znalost biologie člověka, chemie a fyziky v rozsahu těchto předmětů vyučovaných na středních školách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je naučit studenta prakticky ovládat základní vyšetřovací metody pro hodnocení funkcí organismu důležitých pro klinickou praxi v nutriční terapii. Získané výsledky umět zhodnotit a případné odchylky vysvětlit.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student na úrovni studovaného oboru schopen ;
- provést prakticky základní funkční vyšetření orgánových systémů člověka ;
- interpretovat získané záznamy ve vztahu k fyziologickým dějům odehrávajícím se v lidském organismu ;
- odvozovat a vypočítávat další parametry běžně používané v klinické praxi;
zhodnotit naměřené výsledky a vysvětlit případné odchylky
Osnova
  • Metodologie ve fyziologii (experiment, práce se zvířetem, klinické sledování,základy statistiky, závěry);
  • Stanovení počtu erytrocytů, krevní skupiny, sedimentace erytrocytů, osmotická resistence erytrocytů;
  • Reflexy u člověka. Reflex Achillovy šlachy. Vyšetření svalového tonu.
  • Spirometrie. Rozepsaný výdech vitální kapacity. Zevní projevy dýchání (dýchací šelesty).
Literatura
    doporučená literatura
  • NOVÁKOVÁ, Zuzana a Robert ROMAN. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. ISBN 9788021063723. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě laboratorních cvičení, kdy se studenti vyšetří navzájem danou metodou a z naměřených dat vypracují protokol.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za plnou účast na všech praktických cvičeních, kompletní vypracování všech laboratorních protokolů, absolvování 3 průběžných testů a úspěšné napsáni zápočtového testu. Průběžný test se skládá z 10 náhodně vybraných otázek, k úspěšnému zvládnutí je potřeba mít alespoň 50% správných odpovědí. Zápočtový test se skládá z 20 náhodně vybraných otázek, k úspěšnému zvládnutí je potřeba mít alespoň 60% správných odpovědí.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol/
Rozpis témat praktických cvičení je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a IS MUNI - studijní materiály - organizační pokyny. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím. A list of all laboratory practice topics is post up on notice board of Department of Physiology and on IS MUNI - study materials - course-related instructions. Consultation are possible after personal arrangement with the teacher.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BKFY0121c