BKFY0121p Fyziologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
Ksenia Budinskaya (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Polanská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (přednášející)
Mirka Hanousková (pomocník)
MUDr. Vojtěch Svízela (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 7:00–8:50 A22/116 aula
Předpoklady
Znalost biologie člověka, chemie a fyziky v rozsahu těchto předmětů vyučovaných na středních školách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky fyziologie je vysvětlit jak funguje lidský organismus, od molekulárních interakcí po orgánové systémy a jejich regulace.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie na úrovni svého studijního zaměření bude student schopen ;
- popsat základní funkce lidského těla – od buňky, jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku ;
- vysvětlit základní typy regulací probíhající v lidském organismu ;
- určit základní číselné parametry zdravého dospělého člověka;
- aplikovat základní fyziologické principy do klinické problematiky svého oboru
Osnova
 • Úvod do studia. Základní funkce nervové buňky;
 • Morfologie a funkce páteřní míchy, reflex extero-, proprioceptivní;
 • Obecná fyziologie buněk. Klidový membránový potenciál. Akční potenciál;
 • Struktura a funkce nervového systému - přehled. Morfologie a funkce prodloužené míchy, mozečku, bazálních ganglií,mozkové kůry;
 • Vyšší nervová činnost, učení, paměť, spánek;
 • Fyziologie smyslů;
 • Respirace (mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů). Regulace dýchání. Hypoxie;
 • Krev (složení, funkce). Hemokoagulace, zástava krvácení. Imunitní systém;
 • Gastrointestinální systém (morfologie, funkce, metabolismus substrátů). Žaludek, duodenum, pankreas, játra (morfologie a funkce). Tenké a tlusté střevo (morfologie a funkce). Výživa člověka.
Literatura
  povinná literatura
 • WARD, Jeremy P. T. a R. W. A. LINDEN. Základy fyziologie. První české vydání. Praha: Galén, 2010. 164 stran. ISBN 9788072626670. info
  doporučená literatura
 • ROKYTA, Richard. Fyziologie : pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 808664247X. info
 • MOUREK, Jindřich. Fyziologie : učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 222 s. ISBN 9788024739182. info
 • WILHELM, Zdeněk, Pavel BRAVENÝ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Yveta ŠTOURAČOVÁ. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 117 s. ISBN 978-80-210-5283-3. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Jedná se o dvousemestrovou výuku předmětu, v tomto semestru neprobíhá žádné hodnocení.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol - odkaz výuka
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a v IS MUNI - studijní materiály - organizační pokyny. A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on IS MUNI - study materials - course-related instructions.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BKFY0121p