BKLT021 Medical Latin - practice

Faculty of Medicine
Spring 2005
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (seminar tutor), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (deputy)
Mgr. Marie Okáčová, Ph.D. (seminar tutor), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (deputy)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (seminar tutor), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (deputy)
PhDr. Jana Vyorálková (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Prerequisites
Basic knowledge of Latin will facilitate the study of the subject and may be regarded as a useful component of the educational outfit of students when entering the faculty, though it is no obligatory prerequisite for the acquisition of the subject matter in the introductory phase.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Aim of tuition: Acquisition of linguistic knowledge necessary for comprehension of basic medical terms, primarily from the field of anatomy and selected clinical disciplines.
General characteristics of the subject: Medical Latin has the character of a preparatory subject whose sense is to facilitate for the students basic orientation in the professional language. The conception of tuition specifies three main tasks: to provide elementary technical vocabulary where nouns and adjectives predominate; to provide instruction in the regular nominal inflexion, and to introduce into the theory of word formation on a professional level. This is complemented with an informative view of select topics in the theory and history of medical terminology.
Syllabus
 • MEDICAL LATIN - practice. Syllabus.
 • 1st week: Introduction to the study of the subject: significance and contents of the course, methodological instructions, study literature. Latin alphabet and pronunciation. Basic nominal categories and their specific features in medical terminology. Latin and Greek nouns of 1st declension, adjectives of 1st declension.
 • 2nd week: Syntactic relations among constituents of multiple terms, word order. Latin and Greek nouns of 2nd declension, adjectives of 2nd declension.
 • 3rd week: Latin nouns of 3rd declension. Notes on anatomical nomenclature.
 • 4th week: Greek nouns of 3rd declension. Notes on clinical terminology.
 • 5th week: Adjectives of 3rd declension (three-termination, two-termination, one-termination adjectives).
 • 6th week: Latin nouns of 4th and 5th declensions. Renowned personalities of ancient medicine.
 • 7th week: Comparison of adjectives (regular, irregular, defective).
 • 8th week: Numerals: cardinal, ordinal, and numeral adverbs; objects next to numerals.
 • 9th week: Verbs (1): infinitive, imperative, present passive subjunctive. How to understand a prescription.
 • 10th week: Verbs (2): present active and perfect passive participles. Remedies.
 • 11th week: Formation of words (1) - basic rules of derivation. Productive Latin prefixes.
 • 12th week: Productive Greek prefixes. Synonymy and antonymy of prefixes.
 • 13th week: Productive Latin and Greek suffixes. Polysemy of suffixes.
 • 14th week: Formation of words (2) - basic rules of composition: the most frequently used Latin and Greek word-forming components.
 • 15th week: Requirements for the examination. Final test.
Literature
 • MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 187 pp. ISBN 80-210-2415-1. info
 • KÁBRT, Jan and Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 pp. ISBN 80-7262-235-8. info
 • První titul je základní, druhý doplňkový.
Assessment methods (in Czech)
Přítomnost ve cvičeních je povinná, tolerují se nanejvýš dvě absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu.
Výuka je ukončena zkouškou (zk), předpokladem připuštění k ní je úspěšné absolvování klauzurního testu se zaměřením na skloňování a slovotvorbu. Samotná zkouška probíhá písemnou i ústní formou: na písemné vypracování zadaných úkolů navazuje krátký pohovor. Student má prokázat znalost probraných jazykových prostředků, elementů a pravidel nezbytných pro základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii zvláště v kontextu studovaného oboru.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008.
 • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2005/BKLT021