BKZF031 Základy farmakologie

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
0.5/0.5/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. PŘEDNÁŠKA (14. 10.): Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky. Lékové interakce. Nežádoucí účinky léčiv. 1. cvičení (21. 10.): Lékařský předpis a jeho náležitosti. Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Předepisování léčivých přípravků. Český lékopis. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. 28.10. Státní svátek 2. cvičení (4. 11.): Farmakologie periferního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku, jejich farmakologické ovlivnění. Demonstrace farmakologických pokusů - videozáznamy: Ovlivnění funkce sympatiku na srdci in vitro. Ovlivnění funkce parasympatiku na srdci in vivo. 3. cvičení (11. 11.): Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Antiastmatika. Demonstrace farmakologického pokusu - videozáznam: Antagonizace bronchokonstrikčního účinku histaminu. 2. PŘEDNÁŠKA (18. 11.): Neurotropní léčiva. Anestetika, analgetika, psychofarmaka. Lékové závislosti. 3. PŘEDNÁŠKA (25. 11.): Antibiotika a chemoterapeutika. 4. cvičení (2. 12.): Obecné zásady terapie otrav. Závěrečný test. Zápočet. Kolokvium.
Literatura
  • Výběr z učebnice pro zdravotnické školy: J. Neuwirth, Klinická propedeutika - bude zapůjčeno na 1. semináři na Farmakologickém ústavu
  • S. Hynie, Farmakologie v kostce
Metody hodnocení
Přednášky i cvičení v pátek 13.00 - 14.40 (4. - 11. týden výuky) Přednášky: Chirurgická posluchárna Cvičení: praktikárna Farmakologického ústavu Přednášky i semináře jsou povinné.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, Tomešova 12 - denně od 13.00 do 14.00, tel: 5 4949 3070. Výběr z učebnice pro zdravotnické školy bude studentům zapůjčen na 1. semináři. Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.