BKZF031c Základy farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/0.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BKBC011p Biochemie && ( BKFY0222p Fyziologie II - před. || BOFY0222p Fyziologie II - před. ) && ( BKBI011 Biologie || BKLT021 Lék. latina -c )&& BKHI021p Histologie - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. CVIČENÍ: Lékařský předpis a jeho náležitosti. Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Předepisování léčivých přípravků (IPL a HVLP). Český lékopis. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách.
  • 2. CVIČENÍ: Farmakologie VNS. Receptory sympatiku a parasympatiku, jejich farmakologické ovlivnění. Demonstrace farmakologických pokusů - videozáznamy: Ovlivnění funkce sympatiku na srdci in vitro. Ovlivnění funkce parasympatiku na srdci in vivo.
  • 3. CVIČENÍ: Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Antiastmatika. Demonstrace farmakologického pokusu - videozáznam: Antagonizace bronchokonstrikčního účinku histaminu.
  • 4. CVIČENÍ: Obecné zásady terapie otrav. Závěrečný test. Zápočet. KOLOKVIUM-multivýběrový test.
Literatura
  • Výběr z učebnice pro zdravotnické školy: J. Neuwirth, Klinická propedeutika - bude zapůjčeno na 1. semináři na Farmakologickém ústavu
  • S. Hynie, Farmakologie v kostce
  • S. Hynie a kol. Farmakologie pro bakalářské studium. Díl 1 a 2
Metody hodnocení
7 dvouhodinových přednášek a seminářů. Na poslední stáži proběhne - kolokvium - multivýběrový test. Přednášky a semináře jsou povinné.
Informace učitele
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu, Tomešova 12. Úřední hodiny sekretariátu - denně: 13.00-14.00, tel: 5-4949 3070. Literatura základní - Výběr z učebnice pro zdravotnické školy, bude studentům zapůjčen na 1. semináři. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.