BKZF031c Základy farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/0.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Rozvrh
Pá 20. 10. 13:00–14:30 N03206/206, Pá 27. 10. 13:00–14:30 N03206/206, Pá 3. 11. 13:00–14:30 N03206/206, Pá 24. 11. 13:00–14:30 N03206/206
Předpoklady
BKBC011p Biochemie && ( BKFY0222p Fyziologie II - před. || BOFY0222p Fyziologie II - před. ) && ( BKBI011 Biologie || BKLT021 Lék. latina -c )&& BKHI021p Histologie - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. CVIČENÍ: (20. 10. 2006): Lékařský předpis a jeho náležitosti. Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Předepisování léčivých přípravků. Český lékopis. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. 2. CVIČENÍ: (27. 10. 2006): Farmakologie periferního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku, jejich farmakologické ovlivnění. Demonstrace farmakologických pokusů - videozáznamy: Ovlivnění funkce sympatiku na srdci in vitro. Ovlivnění funkce parasympatiku na srdci in vivo. 3. CVIČENÍ: (3. 11. 2006): Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Antiastmatika. Demonstrace farmakologického pokusu - videozáznam: Antagonizace bronchokonstrikčního účinku histaminu. 4. CVIČENÍ: (24. 11. 2006): Závěrečný test. Zápočet. Kolokvium.
Literatura
  • Výběr z učebnice pro zdravotnické školy: J. Neuwirth, Klinická propedeutika - bude zapůjčeno na 1. semináři na Farmakologickém ústavu
  • LÜLLMANN, Heinz. Barevný atlas farmakologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 382 s. ISBN 807169973X. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. 520 s. ISBN 8072541811. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 272 s. ISBN 8071841846. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. i-x. ISBN 8071841854. info
Metody hodnocení
Cvičení v pátek 13.00-14.40 hod (3. – 10. týden výuky, od 6. 10. 2006), učebna Farmakologického ústavu. Cvičení jsou povinná. Na poslední stáži proběhne - kolokvium - multivýběrový test. Tématické okruhy, ze kterých budou studenti při KOLOKVIU odpovídat na otázky typu "multiple-choice": Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky. Lékové interakce. Nežádoucí účinky léčiv. Obecné zásady terapie otrav. Lékové závislosti. Účelná farmakoterapie. Lékařský předpis a jeho náležitosti. Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Zásady předepisování léčivých přípravků. Český lékopis. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Farmakologie nervových systémů sympatického a parasympatického. Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Antiastmatika. Antibiotika a chemoterapeutika.
Informace učitele
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu, Tomešova 12. Úřední hodiny sekretariátu - denně: 13.00-14.00 hod, tel: 5-4949 3070. Literatura základní 1. Literatura doplňková 2, 3, 4, 5. Výběr z učebnice pro zdravotnické školy, bude studentům zapůjčen na 1. semináři. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.