BLHM0321c Histopatologické vyšetřovací metody I

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Josef Jaroš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (cvičící)
Katarína Marečková (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
Jana Puklová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BLHM0321c/01: každé sudé úterý 9:00–12:20 F01B1/223
BLHM0321c/02: každé liché úterý 9:00–12:20 F01B1/223
BLHM0321c/03: každé sudé pondělí 9:00–12:20 F01B1/223
BLHM0321c/04: každé liché pondělí 9:00–12:20 F01B1/223
Předpoklady
BLHV0211c Histopatol.metody - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
obsluhovat většinu zařízení histologické laboratoře;
prakticky provést zpracování materiálu pro histologické vyšetření ve světelném mikroskopu (odběr materiálu, fixace, zalití do zalévacích médií, krájení na různých typech mikrotomů včetně zmrazovacího, barvení histologických řezů přehlednými i některými speciálními metodami, montování řezů);
vysvětlit a prakticky provést některé metody histochemické a imunohistochemické;
popsat zpracování tkání pro elektronovou mikroskopii.
Osnova
 • Vybavení histologické laboratoře. Bezpečnost práce v histologické laboratoři se zřetelem na práci s mikrotomy a používáním chemikálií.
 • Odběr materiálu pro histologické vyšetření.
 • Fixace, pojem a účel. Fyzikální a chemické prostředky fixace, výhody a nevýhody obou metod. Hlavní druhy fixačních tekutin - zvl.formol, tekutiny s kys. pikrovou a sublimátem, ostatní fixační tekutiny.
 • Principy zalévání do parafinu a paraplastu.
 • Zalévání tuhých tkání do celoidinu, zalévání do médií rozpustných ve vodě.
 • Krájení tkáňových bločků, sáňkový a rotační mikrotom, jejich přednosti a využití. Zmrazovací mikrotom, kryostat.
 • Krájení parafinových a paraplastových bločků na sáňkovém mikrotomu. Lepení a napínání řezů. Nejčastější obtíže při krájení.
 • Krájení parafinových a paraplastových bločků na rotačním mikrotomu v serii.
 • Barvení histologických řezů: důvody barvení. Druhy histologických barviv, druhy barvení. Příprava barviv.
 • Barvení hematoxylinem a eozinem, uzavírání (montování) řezů.
 • Barvení dalšími přehlednými barvicími metodami. Azan. Impregnace. Barvení Weigert - van Gieson.
 • Metody histopatologické, zvl. barvení amyloidu.
 • Průkaz anorganických látek. Průkaz pigmentů - hemoglobinu, melaninu.
 • Barvení dle Malloryho.
 • Základy imunohistochemie.
 • Histologický průkaz polysacharidů. Reakce PAS, průkaz glykogenu PAS reakcí a Bestovým karmínem.
 • Zhotovování preparátů z tvrdých tkání.
 • Průkaz lipidů barvivy rozpustnými v tucích.
 • Základy elektronové mikroskopie. Demonstrace TEM a SEM.
Literatura
 • VACEK, Zdeněk. Histologie a histologická technika. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 184 s. ISBN 80-7013-202-7. info
 • Theory and practice of histological techniques. Edited by John D. Bancroft - Marilyn Gamble. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2003. xiii, 796. ISBN 0443064350. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení v histologické laboratoři.
Metody hodnocení
K zápočtu bude požadováno praktické zvládnutí odběru materiálu, fixace, zalití, krájení a barvení přehlednými histologickými metodami. Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast a přiměřené teoretické znalosti histologické techniky, které budou ověřeny závěrečným testem.
Informace učitele
Počínaje 8. výukovým týdnem je pravidelnou součástí každého praktického cvičení krájení parafinových nebo paraplastových bloků na sáňkovém nebo rotačním mikrotomu a barvení HE a některou další metodou a jejich vzájemné srovnání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.