BLIM0411s Klinická imunologie - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (přednášející)
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Miroslava Bučková
Dodavatelské pracoviště: Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:30 N02011
Předpoklady
BLFY0222p Fyziologie II - před.
Absolvování předmětu BLFY0222p.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Úkolem seminářů je seznámit studenty s vyhledáváním, studiem a zpracováním časopisové odborné literatury, především z primárních zdrojů vědeckých informací. Zadané téma studenti interpretují ve formě powerpointové prezentace. Jsou demonstrovány výsledky autorů studie, kriticky zhodnoceny a diskutovány.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu jsou studenti schopni:
- zpracovat, diskutovat a hodnotit zadaná imunologická témata.
Osnova
  • Monoklonální protilátky a jejich využití v medicíně.
  • Imunodeficience - možnosti laboratorní diagnostiky.
  • Alergické choroby – přínos laboratorní diagnostiky.
  • Autoimunitní choroby - možnosti imunologické laboratoře při diagnostice a monitorování chorob.
  • Aktuální temata ad hoc.
Literatura
    doporučená literatura
  • HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 297 stran. ISBN 9788075532503. info
  • ABBAS, Abul K. a Andrew H. LICHTMAN. Basic immunology : functions and disorders of the immune system. Illustrated by David L. Baker - Alexandra Baker. 2nd ed. Philadelphia: Saunders, 2004. ix, 322. ISBN 072160241X. info
Výukové metody
Domácí příprava na seminář, následná diskuse ve skupině.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je domácí zpracování přiděleného tématu a jeho obhájení při diskusi ve studijní skupině. Jedno téma zpracovávají vždy 2-3 studenti.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.