BLIT0121p Instrumentální technika I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (přednášející)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Gregorovičová
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 A11/228
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit fyzikální a fyzikálně chemické základy měřicích laboratorních metod nejčastěji používaných v oblasti klinické biochemie, imunologie a hematologie, a to zejména principům metod spektrometrických, elektroforetických, sedimetačních, mikroskopických a některých dalších, jako je například vážení, měření teploty, základních vlastností kapalin. V přiměřeném rozsahu bude student schopen i vysvětlit hlavní metody detekce ionizujícího záření a rozumět zásadám bezpečné práce se zdroji ionizujícího záření.; Po absolvování předmětu bude student schopen: Orientovat se v nových instrumentálních technologiích; Porozumět technickým parametrům laboratorních přístrojů a porovnat je navzájem; Posoudit výhody, nevýhody a omezení jednotlivých instrumentálních a analytických systémů; Aplikovat získané teoretické znalosti do praktické činnosti v laboratoři; Řídit se standardními technickými operačními postupy;
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student:
- rozumět fyzikálním a fyzikálně chemickým základům měřicích laboratorních metod nejčastěji používaných v klinické biochemii apod., a to zejména spektrometrie, elektroforézy, sedimentačních metod, mikroskopii aj., jako např. vážení, měření teploty, viskozity či povrchového napětí;
- v přiměřeném rozsahu rozumět hlavním metodám detekce ionizujícího záření i zásadám bezpečné práce se zdroji tohoto záření.;
- se orientovat se v nových instrumentálních technologiích;
- rozumět technickým parametrům laboratorních přístrojů a porovnat je navzájem (výhody, nevýhody, omezení;
- aplikovat získané teoretické znalosti v praxi; v práci postupovat podle standardních technických operačních postupů;
Osnova
 • 1. Úvod do laboratorní techniky.
 • 2. Měření fyzikálně chemických vlastností pevných látek a kapalin (vážení, měření hustoty, viskozity a povrchového napětí).
 • 3. Měření teploty - principy a druhy teploměrů, termovize.
 • 4. Úvod do molekulární biofyziky.
 • 5. Ultrazvuk - laboratorní aplikace, ultrazvuková kavitace, působení UZ na živé systémy.
 • 6. Optické laboratorní metody: optická a elektronová mikroskopie.
 • 7. Přístrojové metody molekulární biofyziky.
 • 8. Optické laboratorní metody: spektrofotometrie, refraktometrie, polarimetrie.
 • 9. Pomocná laboratorní zařízení, centrifugy.
 • 10. Zdroje elektrického proudu a vlastnosti elektrických obvodů - měření.
 • 11. Detektory ionizujícího záření, dozimetrie, bezpečnost práce s radioaktivním materiálem.
Literatura
  doporučená literatura
 • DASTYCH, Milan. Instrumentální technika : Obor zdravotní laborant. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 131 s. ISBN 978-80-210-4226-1. info
 • MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika : (se zaměřením na zubní lékařství). [1. vydání]. Brno: Neptun, 2007. 352 stran. ISBN 9788086850023. info
Výukové metody
přednáška s využitím audiovizuálních učebních opor (pp-prezentace, komentovaná videa) včetně interaktivních vstupů;
Metody hodnocení
BLIT0121p je bez zakončení. Zakončení následuje až po ukončení druhého bloku přednášek (BLIT0222p). Jde pak o zakončení zkouškou - dva psané testy, závěrečná ústní zkouška s otázkami z obecné a speciální části předmětu;
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BLIT0121p