BLKIM051p Klinická imunologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (přednášející)
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. (přednášející)
Miroslava Bučková (pomocník)
Garance
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
BLKFY0222p Fyziologie II - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je poskytnout základní informaci o strukturální a funkční charakteristice imunitního systému člověka, o fyziologii a patologii imunity, o imunologické léčbě a prevenci, o možnostech a způsobech laboratorního posuzování stavu imunity ve zdraví a nemoci. Po absolvování tohoto předmětu bude student rozumět základním mechanismům imunitní odpovědi tak, aby mohl pochopit jak rozvoj poruch imunitního systému vede k různým formám imunopatologických chorob, stejně jako možnosti laboratorní imunologické diagnostiky. Studen bude schopen udělat rozhodnutí o vhodnosti imunologických testů v konkrétnch situacích.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu jsou studenti schopni:
- zpracovat zpracovat, diskutovat a hodnotit zadaná imunologická témata.
Osnova
 • Fyziologie a patologie imunity. Imunologické pojetí "vlastního", "cizího", "škodlivého". Antigen.
 • Vrozená imunita. Komplementový systém. Fagocytární systém. Zánět. Buňky NK. Cytokiny.
 • Hlavní histokompatibilitní komplex a jeho úloha v imunitní reaktivitě. Prezentace antigenů. Specifická imunitní reakce.
 • Lymfocyty B a tvorba protilátek, biologické vlastnosti imunoglobulinů. Monoklonální protilátky, využití v laboratorní diagnostice i klinické praxi.
 • Lymfocyty T, cytotoxicita, lymfokiny. Polarizace lymfocytů T (T1,T2, Th17). Regulace imunitních reakcí. Vztah imunitního a neuroendokrinního systému. Ovlivnění imunity zevními zásahy. Imunosuprese. Imunostimulace.
 • Aktivní a pasivní imunmizace.
 • Patogeneza, diagnostika a terapie primárních imunodeficiencí. Problematika substituční terapie gamaglobulinovými preparáty. Pasivní imunizace.
 • Sekundární imunodeficience. Nemocný s podlomenou imunitou. AIDS - aspekty imunologické, všeobecně medicínské a společenské.
 • Imunitní reakce vedoucí k poškození organismu. Atopie a atopické choroby. Anafylaktický šok.
 • Imunologická tolerance. Autoimunita a autoimunitní choroby. Klinicky významné orgánově specifické i orgánově nespecifické autoprotilátky. Imunosupresivní terapie.
 • Imunologické aspekty transplantace orgánů a kostní dřeně.
 • Nádorová imunologie. Nádorové antigeny. Imunitní reakce na nádory. Imunodiagnostika nádorů. Nádory z buněk imunitního systému.
Literatura
  doporučená literatura
 • HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 297 stran. ISBN 9788075532503. info
 • ABBAS, Abul K., Andrew H. LICHTMAN a Shiv PILLAI. Basic immunology : functions and disorders of the immune system. Fifth edition. St. Louis: Elsevier, 2016. x, 335. ISBN 9780323390828. info
Výukové metody
Výuka je prováděna přednáškami.
Metody hodnocení
Je vyžadována přítomnost na přednáškách. Předmět je ukončen ústní rigorózní zkouškou složenpou ze 2 ústních otázek. Jedena je z oblasti teoretické imunologie a imunopatologie, druhá z oblasti imunologických laboratorních metod. Podmínkou absolvování je získání zápočtů z předmětu BLIM05 11c.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.