BLLC0111s Lékařská chemie - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PharmDr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Bochořáková (cvičící)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kantorová (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jitka Melounová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jana Simonová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Nerudová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Nerudová
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 7:30–9:10 A16/215
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Lékařská chemie-přednáška BLLC011p. V jeho rámci jsou aplikovány a procvičovány znalosti z obecné, anorganické, organické a bioorganické chemie požadované jako výstup předmětu BLLC011p.
Osnova
 • Vlastnosti částic, mol a molové veličiny, složení roztoků, základní výpočty.
 • Test 1 (Základní chemické výpočty).Disociace elektrolytů, aktivita iontů, iontová síla, osmotický tlak, osmolarita.
 • Protolytické reakce, výpočty pH roztoků.
 • Test 2 (Elektrolyty, pH, pufry, osmotický tlak). Reakční kinetika, zákon chemické rovnováhy.
 • Energetika reakcí, vztah k rovnovážné konstantě. Mezinárodní a latinské názvy.
 • Test 3 (Kinetika, energetika). Redoxní reakce, elektrodové potenciály, aplikace.
 • Vlastnosti a přeměny charakteristických skupin v uhlíkatých sloučeninách, 1. část.
 • Vlastnosti a přeměny charakteristických skupin v uhlíkatých sloučeninách, 2. část.
 • Test 4 (Redoxní reakce, organické sloučeniny, názvosloví, struktury, reakce). Biochemicky významné heterocykly. Alkaloidy. Nevazebné interakce, adsorbenty, tenzidy.
 • Chemie sacharidů.
 • Test 5 (Heterocykly, sacharidy, adsorpce a chromatografie). Chemie lipidů a steroidů.
 • Vlastnosti aminokyselin a struktura bílkovin.
 • Zápočtový test.
Literatura
  povinná literatura
 • DOSTÁL, Jiří. Lékařská chemie - Semináře. 4. přepracované. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2012. 60 s. skripta. ISBN 978-80-210-5900-9. info
Výukové metody
Diskuze v semináři, aktivní práce s podklady ve skriptech.
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: První podmínkou je účast ve všech seminářích, příp. nahrazení všech omluvených absencí. V průběhu semestru se v semináři píše 5 průběžných testů. V testech je celkem 64 otázek, za každou správnou odpověď je 1 bod. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 49 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Ostatní studenti píší zápočtový test, který má 30 otázek. Limit pro udělení zápočtu je 14 bodů. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat. Získání zápočtu ze cvičení a seminářů je podmínkou registrace ke zkoušce z Lékařské chemie a k zápisu předmětu Biochemie v jarním semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.