BLLF011 Lékařská fyzika - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D. (přednášející)
Marta Vágnerová (pomocník)
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 B11/334
Předpoklady
Běžná úroveň středoškolských znalostí fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:rozumět a vysvětlit fyzikální principy a zákony - hodnotit výsledky zísakané základními fyzikálními metodami z hlediska bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání; porozumět a ovládat celkový přehled základního kurzu obecné fyziky, znalosti obecných přístupů a porozumnění širším souvislostem.. Absolvent musí získat nejen potřebné odborné vědomosti, ale také širší všeobecné vzdělání důležité pro další průběžné vzdělání.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- samostatně formulovat obecné zákony fyziky, principy.
- vysvětlovat konkrétní jevy na základě těchto poznatků u neživého a živého systému.
- rozumět účinkům fyzikálních faktorů ma živé systémy.
Osnova
  • Úvod,Fyzikální veličiny a jednotky.Mechanický pohyb. Práce,výkon, energie Dynamika soustavy hmotných bodů.Tuhé těleso. Termodynamika.Aplikace poznatků termodynamiky. Základy mechaniky kapalin>Fyzika pevných látek Kmitavý pohyb.Vlnění Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy. Gravitační pole. Elektrostatické pole Magnetické pole. Elektromagnetické pole. Biologické účinky elektromagnetivckých polí a neionizujícího záření. Úvod do Kvanotvé fyziky. Elektronový obal atomu.Fyzika atomového jádra.Radioaktivita. Biologické účinky ionizujícího záření. Principy a kriteria Radiační ochrany
Literatura
  • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 5. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2014. 551 s. ISBN 9788071964384. info
  • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info
Výukové metody
přednáška,konzultace,samostudium. K dispozici některé přednášky,zkouškové otázky a další informace na webových stránkách Biofyzikálního ústavu www.med.mini.cz/biofyz/
Metody hodnocení
Zkouška je ústní a skládá se z tří otázek.U ústní zkoušky student si zkušební otázky losuje. Zkoušený student musí být schopen vysvětlit problémy a případně charakterizovat jejich klinický význam.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz
Konzultační hodiny, zkušební otázky a materiály jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách Biofyzikálním ústavu LF, Kamenice 3, 3.patro.- www.med.muni.cz/biofyz Consulting hours, examination questions and study materials are published on boards and web pages of the Department of Biophysics, Medical Faculty, Kamenice 3, 3rd floor. www.med.muni.cz/biofyz
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je ukončen ústní zkouškou,kde student si vylosuje 3 otázky.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BLLF011