BLLM0322p Medical Microbiology II - lecture

Faculty of Medicine
Spring 2008
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Ondřej Zahradníček (lecturer)
Ing. Magdalena Flasarová (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Department of Microbiology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Ondřej Zahradníček
Timetable
Fri 9:30–11:10 N04308
Prerequisites
BLLM0321c Medical Microbiology I - pr.
Knowledge of autumn term is supposed
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject provides information concerning propeties of medically important microogranisms, incl. pathogenesis, clinic, epidemiology and therapy of infectious diseases. Especially important is information concerning microbiological examination procedures, incl. indication of microbiological examination, specimen taking and transport and correct interpretation, incl. antibiotic therapy.
Syllabus
  • The subject is taught in Czech only
Literature
  • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK and Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii (Medical Microbiology II. Survey of Diagnostic Methods in Medical Microbiology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 pp. ISBN 80-210-2272-8. info
  • Prezentace z přednášek
Assessment methods (in Czech)
Zkouška je praktická + ústní. Pro ústní zkoušku existuje 120 otázek, student si vytáhne jednu trojici. Pokud student neuspěje u praktické části zkoušky, končí a k ústní zkoušce již nepokračuje.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.medmicro.info
The course is also listed under the following terms Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2008/BLLM0322p