BLLM0422c Lékařská mikrobiologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
Michaela Studýnková (cvičící)
Alena Svobodová (cvičící)
Alena Svobodová (cvičící)
Ivana Štěpánková (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Mgr. Bc. Ivo Průša (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BLLM0422c/01: Pá 7:00–9:30 N02104, F. Růžička, O. Zahradníček
BLLM0422c/02: Pá 12:00–14:30 N02104, F. Růžička, O. Zahradníček
Předpoklady
BLLM0321c Lékařská mikrobiologie I
Předpokládají se přetrvávající znalosti z podzimního semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předmět BLLM0321.
Studenti získají praktickou dovednost
* identifikovat nejdůležitější bakteriální rody (enterobakterie, haemofily, G- nefermentující tyčinky, stafylokoky, streptokoky, enterokoky, anaerobní bakterie, mykobacteria), viry, kvasinky, plísně, protozoa a helminty * zpracovat nejdůležitější typy vzorků (stolice, moč, výtěr z dýchacích cest, sputum, hnis, nemokultur)
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen:
* identifikovat nejdůležitější bakteriální rody (enterobakterie, haemofily, G- nefermentující tyčinky, stafylokoky, streptokoky, enterokoky, anaerobní bakterie, mykobacteria), viry, kvasinky, plísně, protozoa a helminty
* zpracovat nejdůležitější typy vzorků (stolice, moč, výtěr z dýchacích cest, sputum, hnis, nemokultur)
Osnova
 • 16. Laboratorní dg. enterobakterií
 • 17. Laboratorní dg. hemofilů a gramneg. nefermentujících tyčinek
 • 18. Laboratorní dg. stafylokoků, neisserií a moraxel
 • 19. Laboratorní dg. streptokoků, enterokoků + opakování ASLO
 • 20. Laboratorní dg. anaerobních mikrobů, zpracování hnisu
 • 21. Laboratorní dg. TBC,zpracování sputa na BK
 • 22. Zpracování vzorků na izolaci viru – kuřecí embrya, buněčné kultury
 • 23. Laboratorní dg. kvasinek a plísní
 • 24. Laboratorní dg. prvoků – MOP, CAT
 • 25. Zpracování stolice na parazity
 • 26. Zpracování stolice, moče
 • 27. Zpracování výtěru z krku
 • 28. Zpracování sputa
 • 29. Zpracování hnisu
 • 30. Zpracování hemokultur
 • (1. - 15. viz BLLM0322c)
Literatura
Výukové metody
praktické cvičení
Metody hodnocení
Předpoklady udělení zápočtu:
(1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž
- dvě omluvené nebo s vyučujícím dohodnuté absence jsou přípustné, student je však i tak povinen prokázat, že si učivo doplnil (v protokolu i v hlavě)
- větší počet je nutno nahradit
- neomluvené absence nejsou tolerovány
(2) kompletní zápis ze všech praktik v protokolu (podpis učitele není nezbytný)
(3) úspěšné napsání zápočtového testu, případně i dalších průběžných testů; datum konáni veškerých testů bude včas oznámeno.

Conditions for credits:
(1) absolving all practicals, with following notes:
- two justified absences or absences approved by teacher are allowed; students are obliged to show that they completed the knowledge (in laboratory reports and in their heads)
- more absences than two require a substitution
- not justified absences are not allowed (EXTRA PAYMENT IS REQUIRED FOR EVENTUAL SUBSTITUTION!!!)
(2) complete laboratory report (signature of teacher is not necessary)
(3) succesfully written credit test, eventually more tests; date of all tests will be declared in time.
Informace učitele
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, tel.: +420 543 183 090 (přednosta)
Doc. MUDr. Vladana Woznicová, PhD: woznic@med.muni.cz
Sekretářka: Jana Krajíčková, tel.: +420 543 183 091
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz (kontaktní osoba), tel.: +420 543 183 113
odb. as. Ing. Veronika Holá, PhD: veronika.hola@fnusa.cz
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Milada Dvořáčková: milada.dvorackova@fnusa.cz
as. Mgr. Lukáš Vacek: vacek.lukas.88@gmail.com
as. Mgr. Ing. Veronika Lýčková, Ing, MSc: 324090@mail.muni.cz
as. MUDr. Alena Siváková: sivakova.alena@marsik.org
Alena Svobodová: alena.svobodova@fnusa.cz, TEL 543 183 094
Ivana Štěpánková: TEL 543 183 100
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky udělení zápočtu viz Doplňkové údaje o předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.