BLMP0321 Morfologická a funkční patologie I

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Rozvrh
Út 13:30–15:10 P01013
Předpoklady
BLHV0211c Histopatol.metody - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru Zdravotní laborant základní představy o vzniku a rozvoji nemocí u nás dosud neobvyklou kombinací morfologických a patofyziologických přístupů a znalostí. Studenti pochopí v důsledku tohoto přístupu nutnost statického i dynamického hodnocení stavu pacienta, což jim poskytne jistotu při rozboru laboratorních výsledků a bude pro ně vodítkem při rozvoji dalších diagnostických metod.
Osnova
 • 16/9 Zevní faktory vzniku nemocí. Úvod do radiační patofyziologie. (Dr. Michal Masařík)
 • 23/9 Obor patologie, postavení v medicíně, biopsie, autopsie. Poškození buňky, adaptace, buněčný stres, stárnutí buňky.
 • 30/9 Patofyziologie maligního zvratu. (Dr. Michal Masařík)
 • 7/10 Zánět: definice, celkové znaky, klasifikace, mikroskopické znaky, buněčné složky exsudátu, akutní zánět.
 • 14/10 Patologická fyziologie jako věda. Nemoc, zdraví, normalita. Zevní faktory vzniku a rozvoje nemocí. (Dr. Michal Jurajda)
 • 21/10 Zánět: chronické záněty, sepse, SIRS, proliferativní a granulomatosní záněty.
 • 28/10 Státní svátek 4/11 Nádory, onkogeny, klasifikace, biologické vlastnosti, maligní lymfom. 11/11 Zánět. Buněčné interakce, mediatory, reakce akutní fáze, celková reakce organismu na poškození. (Dr. Michal Jurajda) 18/11 Patologie oběhového systému.
 • 25/11 Charakteristika a principy funkce imunitního systému a jeho poruchy. (Dr. Michal Jurajda; Dr. Michal Masařík)
 • 2/12 Patologie dýchacího systému.
 • 9/12 Patofyziologie zažívacího traktu. (Dr. Michal Jurajda)
 • 16/12 Patologie gastrointestinálního traktu: záněty a nádory GIT.
Literatura
Metody hodnocení
Studenti dostanou zápočet za alespoň 80% účast na přednáškách (jediná forma výuky v tomto semestru).
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.