BLTM0111p Techniky molekulární biologie a genetiky - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Garance
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Věra Ježková
Rozvrh
Pá 8:45–9:35 A18/112
Předpoklady
BLLC0111s Lék.chemie-seminář && BLIT0121c Instrum. tech. I - cv. && BLMB011c Molek. a buněč.biologie - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 22.2.2008 Struktura genomu a jeho reakce na vlivy prostředí. 29.2.2008 Exonové , intrononové a promotorové mutace. 7.3.2008 Monogenní a polygenní choroby. Vztah multigenních chorob a prostředí. 14.3.2008 Metody detekce nukleotidových polymorfismů. 21.3.2008 Klonování genů a genové inženýrství. 28.3.2008 DNA knihovny a jejich využití v molekulární biologii. 4.4.2008 Průtoková cytometrie. 11.4.2008 Příprava a využití monoklonálních a polyklonálních protilátek. 18.4.2008 Proteomická analýza 1 25.4.2008 Proteomická analýza 2 2.5.2008 Analýza interakcí mezi proteiny a nukleovými kyselinami. 9.5.2008 Studium transkripce. 16.5.2008 DNA mikročipy jako nástroj funkční a komparativní genomiky. 23.5.2008 Analýza lidského genomu. 30.5.2008 Nové biofyzikální metody v analýze proteinů a nukleových kyselin.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu a přístupu k ústní zkoušce je absolvování výuky praktických cvičení maximálně s jednou absencí a odevzdání protokolů. Další případná průběžná kontrola znalostí (zkoušení, testy) je zcela v kompetenci asistentů, případně přednostky ústavu. Obsad přednášek je součástí zkušebních otázek.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2008/BLTM0111p