BLTM0211c Techniky molekulární biologie a genetiky - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Garance
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Věra Ježková
Rozvrh
Pá 13:30–16:00 A18/106
Předpoklady
BLLC0111s Lék.chemie-seminář && BLIT0121c Instrum. tech. I - cv. && BLMB011c Molek. a buněč.biologie - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu studia získají studenti přehled současných poznatků o metodách molekulární biologie a genetiky člověka: získají základní informace o genomu člověka a o možnostech jeho analýzy, o lidských chromosomech a vertikálním přenosu dědičnosti. Získají praktické dovednosti z manipulací cytogenetiky a klasické mendelovské genetiky člověka a základů metod molekulární genetiky. Získané vědomosti a dovednosti budou základem pro lepší pochopení dalších předmětů – klinické genetiky a základů patologie a klinických oborů.
Osnova
 • Úvodní praktikum, základní matematické a statistické dovednosti v laboratoři.
 • Informační zdroje pro molekulární biologii, databáze (Web of Science, Pubmed..), tvorba rešerší.
 • Analýza obrazu. Základy světelné mikroskopie a fotografické techniky, záznam obrazu z mikroskopu. Teorie zpracování biologického materiálu.
 • Enzymové markery v patofyziologii, analýza proteinů pomocí gelové elektroforézy.
 • Polyakrylamidová gelová elektroforéza – denaturační (SDS-PAGE). Princip metody a analýza elektroforegramů pomocí denzitometrie.
 • Western blotting a imunodetekce proteinů.
 • Teorie izolace nukleových kyselin (základní pojmy, manipulace s DNA a RNA, měření koncentrace). PCR (princip metody).
 • Detekce populačně častých genových polymorfismů na úrovni DNA (PCR, agarosové elfo).
 • Agarózová elektroforéza produktů PCR, jejich detekce a kvantifikace.
 • Tkáňové kultury - metody buněčné a molekulární biologie a biochemie.
 • Přímá sekvenace DNA a kvantitativní PCR.
 • Farmakogenomika a genová terapie.
 • Samostatná práce – referát na zadané téma z molekulární biologie a genetiky.
 • Exkurze na specializované molekulárně-biologické pracoviště.
Literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. 1. vyd. Ústí nad Labem: Espero, 1999. xxvi, 630. ISBN 80-902906-0-4. info
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování výuky praktických cvičení maximálně s jednou absencí a odevzdání protokolů. Další případná průběžná kontrola znalostí (zkoušení, testy) je zcela v kompetenci asistentů, případně přednostky ústavu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.