BLTM0211p Techniky molekulární biologie a genetiky - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Garance
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Věra Ježková
Rozvrh
Pá 8:45–9:35 A18/112
Předpoklady
BLLC0111s Lék.chemie-seminář && BLIT0121c Instrum. tech. I - cv. && BLMB011c Molek. a buněč.biologie - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu studia získají studenti přehled současných poznatků o metodách molekulární biologie a genetiky člověka: získají základní informace o genomu člověka a o možnostech jeho analýzy, o lidských chromosomech a vertikálním přenosu dědičnosti. Získají praktické dovednosti z manipulací cytogenetiky a klasické mendelovské genetiky člověka a základů metod molekulární genetiky. Získané vědomosti a dovednosti budou základem pro lepší pochopení dalších předmětů – klinické genetiky a základů patologie a klinických oborů.
Osnova
 • Lidský genom
 • Molekulární genetika meiózy
 • Lidské chromosomy
 • Genová a negenová determinace znaků
 • Struktura genomu a jeho reakce na vlivy prostředí
 • Exonové, intronové a promotorové mutace
 • Bodové mutace a jejich efekty.
 • Inserčně deleční mutace
 • Monogenní a polygenní choroby.
 • Vztah multigenních chorob a prostředí
 • Podíl genetických determinant na vzniku a rozvoji multigenních chorob
 • Civilizační nemoci jako zvláštní případ multigenních chorob
 • Funkční genomika
 • Perspektivy genové terapie
 • Vertikální přenos genetické informace
 • Genové a buněčné inženýrství
Literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. 1. vyd. Ústí nad Labem: Espero, 1999. xxvi, 630. ISBN 80-902906-0-4. info
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu a přístupu k ústní zkoušce je absolvování výuky praktických cvičení maximálně s jednou absencí a odevzdání protokolů. Další případná průběžná kontrola znalostí (zkoušení, testy) je zcela v kompetenci asistentů, případně přednostky ústavu. Obsad přednášek je součástí zkušebních otázek.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.