BLZF0311c Základy farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Rozvrh
Po 16. 10. 13:30–16:00 KOM S117, Po 23. 10. 13:30–16:00 KOM S117
Předpoklady
BLLC0111p Lék.chemie-předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. cvičení (16. 10. 2006): Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky. 2. cvičení (23. 10. 2006): Lékové interakce. Předklinické a klinické zkoušení nových léčiv. Kolokvium (13.11. 2006).
Literatura
  • Výběr z učebnice pro zdravotnické školy, J. Neuwirth: Klinická propedeutika - bude zapůjčeno na 1. semináři na Farmakologickém ústavu
  • LÜLLMANN, Heinz. Barevný atlas farmakologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 382 s. ISBN 807169973X. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně, formou prednášek a cvičení, praktická cvičení jsou povinná. Ukončení formou kolokvia - písemný test z probrané látky. Obsahem závěrečného testu bude také obsah předepsané studijní literatury, kterou studenti obdrželi na prvním cvičení (Výběr z učebnice pro zdravotnické školy, J. Neuwirth: Klinická propedeutika). Tématické okruhy, ze kterých budou při KOLOKVIU studenti odpovídat na otázky typu "multiple-choice": Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky. Lékové interakce. Nežádoucí účinky léčiv. Obecné zásady terapie otrav. Lékové závislosti. Účelná farmakoterapie. Etická stránka pokusů na zvířatech. Předklinické a klinické zkoušení nových léčiv. Lékařský předpis a jeho náležitosti. Přehled lékových forem a aplikačních způsobů.
Informace učitele
Praktická cvičení: 16. 10. 2006, 23. 10. 2006 (13.30 – 16.00 hod). Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu LF MU, Tomešova 12. Úřední hodiny sekretariátu - denně od 13.00 do 14.00 hod, tel. 54949 3070. Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.