BLZF0311c Základy farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/0.4/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Přibyl Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Sabová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Katarína Tabi, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Miroslav Turjap, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Tomáš Pruša (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13. 10. 13:30–16:00 A19/229, Po 20. 10. 13:30–16:00 A19/229
Předpoklady
BLLC0111p Lék.chemie-předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student znát lékové formy, způsoby aplikace léčiv, pracovat se zdroji informací o léčivech a orientovat se v klinickém hodnocení léčiv. Bude umět počítat základní farmakokinetické parametry.
Osnova
  • 1. cvičení: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Informace o léčivech (SÚKL, Český lékopis, AISLP, EMA). Základní legislativní normy pro používání léčivých přípravků. Výpočty ve farmakologii.
  • 2. cvičení: Farmakokinetické procesy a parametry. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva. Využití počítačové techniky ve farmakokinetice. Farmakokinetické kasuistiky, práce v programu MW Pharm. Zápočet. Domluva termínu na kolokvium.
Literatura
  • Vybrané kapitoly z učebnice Martínková, Jiřina. Farmakologie. Pro studenty zdravotnických oborů, Grada Publishing, 2007. 380 s. ISBN 978-80-247-1356-4
  • LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Translated by Maxmilián Wenke - Elfrída Mühlbachová. 3. vyd. Praha: Grada, 2007. xi, 372. ISBN 9788024716725. info
  • Výběr z učebnice pro zdravotnické školy, J. Neuwirth: Klinická propedeutika
  • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
  • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
Výukové metody
Studenti absolvují dle stanoveného rozvrhu praktická cvičení, které jsou vedeny učitelem farmakologie. Během cvičení se předpokládá aktivní přístup studenta a zájem o probírané téma.
Metody hodnocení
Je očekávána domácí příprava studentů na cvičení a jejich aktivní přístup ve výuce. Udělení zápočtu je podmíněno 100% účastí na cvičeních.
Informace učitele
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5, pavilon A19.

Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 4949 3070.

Cvičení jsou povinná.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.