BLZI0211 Zdravotnická informatika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Mgr. Marta Zatloukalová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Marta Vágnerová
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 N04013/313, Čt 12:00–13:40 N04009/309, Čt 12:00–13:40 N04014/314
Předpoklady
ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Základní obecné návyky a procedury potřebné k zacházení s daty, informacemi a znalostmi. Bazální znalost principů využívaných při práci s informačními a komunikačními technologiemi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen se zaměřením na oblast zdravotnictví prokázat: 1. Schopnosti a nejběžnější postupy a návyky v zacházení s daty, informacemi, znalostmi. 2. Zdokonalení v oblasti kritického uvažování v medicíně založené na důkazech. 3. Pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami). 4. Porozumění v základních oblastech (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí. Kurz Není zaměřen na nácvik činností s konkrétními hardwarovými či softwarovými prostředky. Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy).
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- samostatně a aktivně vyhledávat a využívat nástroje, postupy a procesy umožňující správné využití prostředí informační společnosti pro efektivnější studium lékařství a efektivnější poskytování medicínských služeb v jednotlivých lékařských specializacích;
- rozumět možnostem i rizikům digitalizace a používání digitální informačních a komunikačních nástrojů v procesu poskytování lékařských služeb;
- mít obecný přehled o přínosech informační společnosti v medicínské doméně a osvojí si základní správné návyky chování;
Osnova
 • V rámci části "zdravotní informatika" je předmět zaměřen na seznámení:
 • 1. s postupy a návyky zacházení s daty, informacemi, znalostmi.
 • 2. zdokonalení v oblasti kritického uvažování.
 • 3. pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami).
 • 4. Seznámení se se základními oblastmi (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí.
 • Není zaměřen na nácvik činností s konkrétními hardwarovými či softwarovými prostředky. Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy). Všeobecnou představu o obsahu tématiky předmětu lze nalézt v prezentacích na odkazu http://www.med.muni.cz/~bourek (odkazy jsou v dolní části úvodní obrazovky)
Literatura
 • MORNSTEIN, Vojtěch. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. In BOUREK, Aleš. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. 1. vyd. Brno: MU Press, 2007. s. 292-317, 27 s. ISBN 978-80-210-4228-5. info
 • BOUREK, Aleš. Dlouhodobé strategie. Praha: Grada Publishing, 2001. 3 s. Internet a medicína. ISBN 80-274-0119-7. info
 • BOUREK, Aleš. Programy kvality a standardy léčebných postupů. 2001. vyd. : Dashofer Verlag, 2001. 28 s. ISBN 80-86229-29-7. info
 • BOUREK, Aleš. Informační technologie užitečné pro práci gynekologa - základní principy. Brno: Medica Publishing, 2001. 2001. vyd. Praktická gynekologie, 5/2001, č.2. ISBN 1211-6645. info
 • FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Programy kvality a standardy léčebných postupů, Editorství Standardů léčebných postupů. : Verlag-Dashofer, Praha, 2006. 150 s. 2006. ISBN 80-86229-29-7. info
 • BOUREK, Aleš. Vyhledávací služby v Internetu obecně a se zaměřením pro gynekologii. Brno: Medica Publishing, 2001. Praktická gynekologie, 5/2001, č.3. ISBN 1211-6645. info
 • VLK, Daniel, Aleš BOUREK, Lenka FORÝTKOVÁ a Kristina ZGODAVOVÁ. Improhealth - e-learningový kurz zdravotnického manažmentu. Bratislava Medical Journal, Bratislava, Slovakia: School of Medicine, Comenius University, 2006, roč. 2006, 107/4, s. 178-9. ISSN 0006-9248. info
Výukové metody
cvičení / seminář / řízená diskuse
Metody hodnocení
Účast na seminářích je mandatorní. Seminář je zakončen verbálním ověřením (krátká mluvnická cvičení studentů demonstrující pochopení probírané látky) úrovně znalostí. Výuka probíhá seminární formou a je zakončena zápočtem.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/~bourek/
Další užitečné online zdroje lze nalézt na: http://www.medicalstudent.com (odkazy "Informatics" a " Evidence Based Medicine (EBM)")
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BLZI0211