BOET031p Health Care Ethics

Faculty of Medicine
autumn 2020
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (lecturer)
Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Department of Medical Ethics - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: Lenka Herníková
Supplier department: Department of Medical Ethics - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course gives an introduction to health care ethics, focusing on ethical problems of health care professions. The aim of the course is: to introduce to health care ethics; to inform about ethical dilemmas in health care professions; to learn how to solve ethical problems in health care, including argumentation; to develop the ability to perceive ethical questions within health care - to learn how to prevent problems observing ethical professional standards.
Learning outcomes
After completing the subject, the student will be able: - to identify ethical aspects of health care - to analyze ethical dilemmas in health care - to apply the ethical normative tools
Syllabus
 • 1. Introduction to health care ethics. 2. Models of relationships within health care (and their development). 3. Informed consent. 4. Patient rights. 5. Medical information treatment. 6. Personal data protection in health care. 7. Ethics in PND and PGD. 8. Medical futility and palliative care. 9. Euthanasia, assisted suicide. 10. Ethics in biomedical research. 11. Human subject research. 12. Animal research. 13. Human biological material for research. 14. Ethics and law (Convention on Human Rights and Biomedicine, Declaration on Human Rights and Bioethics).
Literature
  recommended literature
 • Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 8020408835. info
 • Blízké a vzdálené :etické teorie a principy práce s lidmi. Edited by Jan-Olav Henriksen - Arne Johan Vetlesen - Miluše Juříčková. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2000. 210 s. ISBN 80-85834-85-5. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice (Ethics). Brno: Institut pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. ISBN 80-7013-310-4. info
 • Práva pacientů :komentované vydání. Edited by Helena Haškovcová - Jan Petrášek. [1. vyd.]. Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996. 176 s. ISBN 80-902163-0-7. info
 • Principles of health care ethics. Edited by Richard E. Ashcroft - Angus Dawson - Heather Draper. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. xx, 838. ISBN 9780470027134. info
 • SOKOL, Jan. Člověk jako osoba : filosofická antropologie. Třetí, rozšířené vydá. Praha: Vyšehrad, 2016. 273 stran. ISBN 9788074296826. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. Čtvrté, aktualizované a r. Praha: Galén, 2015. 225 stran. ISBN 9788074922046. info
 • PTÁČEK, Radek and Petr BARTŮNĚK. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 519 s. ISBN 9788024754710. info
 • BURDA, Patrik. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. 52 s. ISBN 9788070135648. info
 • PLEVOVÁ, Ilona and Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. 1. vydání. Praha: Grada, 2010. 247 stran. ISBN 9788024729688. info
 • POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory (Communication with elderly). první. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 160 pp. Sestra (4048). ISBN 978-80-247-3271-8. info
Teaching methods
lecture
Assessment methods
Active participation, case study
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the per-term frequency of the course: podzimní semestr.
Information on the extent and intensity of the course: 15.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2020/BOET031p