BOGO0222 Geometrická optika II

Lékařská fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Ing. Jan Novotný, Ph.D. (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Výuka geometrické (paprskové) optiky vychází v podstatě ze základních principů geometrie. Řeší zákonitosti šíření světelného paprsku optickým prostředím a rozhraními optických prostředí s odlišnými optickými vlastnostmi a geometrií plochy na jejich rozhraní. Rozsah předmětu je přizpůsoben potřebám bakalářského studia optometrie.
Osnova
  • 1. Zobrazení soustavou čoček. 2. Omezení paprskových svazků v optické soustavě. 3. Zobrazení bodů prostoru v jedné rovině s tolerovanou neostrostí 4. Telecentrický chod hlavních paprsků, paralaxa 5. Optické vady optických soustav, rozdělení, definice 6. Otvorová vada 7. Způsoby korekce podélné otvorové vady 8. Zkreslení, lom paprsků blízkého paprsku hlavnímu 9. Sklenutí pole, astigmatismus 10. Koma 11. Abbéovy podmínky, aplanasie, isoplanasie 12. Vady barevné, obecně, korekce 13. Zopakování látky
Literatura
  • Geometrická + přístrojová optika - Schwendtová V., Bruner R., Martin-Osveta, 1998
Výukové metody
Přednáška probíhá formou ústního výkladu za pomocí PowerPointových prezentací, které jsou studentům k dispozici. Ve cvičeních jsou s aktivní účastí studentů počítány praktické příklady probírané tématiky.
Metody hodnocení
K získání zápočtu je nutné získat alespoň 50% bodů z každé ze dvou písemných prací. Opravu je možné provést ve zkouškovém období v rámci opravné práce. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pro postup do ústní části je potřeba získat alespoň 50% bodů z části písemné.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2013/BOGO0222