BOMA0121c Matematika I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět je cvičením k přednášce BOMA0121p. Na konci tohoto kurzu bude student schopen řešit základní úlohy z vektorové a lineární algebry, analytické geometrie lineárních a kvadratických útvarů v R^2 a R^3 a úvodu do základů diferenciálního počtu funkcí jedné reálné proměnné.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- řešit základní úlohy z vektorové a lineární algebry, analytické geometrie lineárních a kvadratických útvarů v R^2 a R^3 a úvodu do základů diferenciálního počtu funkcí jedné reálné proměnné.
Osnova
  • Prohloubení středoškolské látky. Základy matematické logiky a teorie množin, číselné množiny. Funkce, složená funkce, vlastnosti funkcí, inverzní funkce. Vlastnosti elementárních funkcí. Komplexní čísla a operace s nimi, algebraický a goniometrický tvar, Moivreova věta. Polynomy, kanonický rozklad, Hornerovo schema. Rozklad racionální funkce lomené na parciální zlomky. Lineární algebra. Vektory, závislost vektorů. Matice a operace s nimi, hodnost matice, inverzní matice. Determinanty, Sarrusovo pravidlo, Laplaceova věta. Soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta, Gaussova metoda, Cramerovo pravidlo. Analytická geometrie: přímky a kuželosečky, lineární a kvadratické útvary v prostoru. Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné: základní pojmy, limita a spojitost.
Literatura
  • https://is.muni.cz/auth/elportal/?id=714697
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, minimálně 5 bodů z 10. Max. 5 bodů může student získat také během jednoho semestru na cvičeních (způsob bude upřesněn na cvičení). Forma zkoušení se v případě nepříznivé epidemiologické situace může změnit.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.