BOPP011c First Aid in Medicine

Faculty of Medicine
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Petr Kus (lecturer)
Guaranteed by
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Department of Ophthalmology and Optometry - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: Anna Petruželková
Timetable
Tue 18. 9. Tue 7:30–9:00 014, Tue 25. 9. to Fri 4. 1. Tue 7:30–9:00 014, Tue 16. 10. to Fri 4. 1. Tue 7:30–9:00 014, Tue 23. 10. to Fri 4. 1. Tue 7:30–9:00 014, Tue 13. 11. to Fri 4. 1. Tue 7:30–9:00 014, Tue 20. 11. to Fri 4. 1. Tue 7:30–9:00 014, Tue 11. 12. to Fri 4. 1. Tue 7:30–9:00 014, Tue 18. 12. to Fri 4. 1. Tue 7:30–9:00 014
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zdravotnická první pomoc je předmět předávající vědomosti a zkušenosti pro poskytování poznatků předlékařské první pomoci při různých stavech náhlé poruchy zdraví, dovednosti obvazové techniky, organizace první pomoci na místě nehody: v terénu, v domácnosti a ve zdravotnickém zařízení, transport raněných, dovednosti při úrazech elektrickým proudem, teplem, chladem a tlakem, při intoxikacích, při krvácení, úrazech hlavy a CNS, páteře a míchy, hrudníku, břicha, pánve, genitálu, kostí a kloubů při šokových stavech, poruchách vědomí a bezvědomí.
Syllabus (in Czech)
  • Infekce kostí a kloubů, sepse, AIDS, alergická reakce, anafylaktický šok; Apalický syndrom, analgezie, aspirace; Asthmatický záchvat, bolest akutní, chronická; Dechová nedostatečnost, dušnost, epileptický záchvat; Neodkladné stavy v gynekologii, haematemesis, haemoptysis; Kolika, náhlé příhody břišní; Koma /extrakranilní, intrakraniální, hypoglykemické, diabetické, hepatální, uremické, thyreotoxické, při hyperkalcémii/; Křeče a křečové stavy, metabolický rozvrat; Míšní poranění, mozkolebeční poranění; Cévní mozkové příhody, náhlé příhody břišní; Náhlé selhání funkce ledvin, neodkladná resuscitace; Náhlé oční příhody, ORL- náhlé situace, otrava, polytrauma; Popálení, porod, poruchy vědomí, psychické poruchy; Infarkt myokardu, srdeční selhání, šok, tonutí a ponoření;Toxikománie, úraz elektrickým proudem
Literature
  • ERTLOVÁ, Františka, Josef MUCHA and Jan MIKLICA. Přednemocniční neodkladná péče. IDV PZ,Vinařská 6,Brno. Brno: IDV PZ, 2000. p. 304-313. Náhlé příhody gynekologické a porodnické. ISBN 80-7013-300-7. info
Language of instruction
Czech
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2007/BOPP011c