BPBP0622c Propedeutika bakalářská práce II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0.9/0. 14. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 26. 2. 6:00–12:50 Katedra porodní asistence, Út 5. 3. 6:00–12:50 Katedra porodní asistence, Út 12. 3. 6:00–12:50 Katedra porodní asistence, Út 19. 3. 6:00–12:50 Katedra porodní asistence, Út 26. 3. 6:00–12:50 Katedra porodní asistence, Út 2. 4. 6:00–12:50 Katedra porodní asistence
Předpoklady
BPBP0532 Propedeutika bak. práce I - cv || BPBP0521c Propedeutika bak.práce I - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je chápán jako praktický. Studenti jsou metodicky vedeni svými vedoucími práce k odevzdání a prezentování své bakalářské práce jako součásti státní závěrečné zkoušky. Cíle předmětu – student bude schopen: - aktivní spolupráce s vedoucím práce - dokončení a odevzdání bakalářské práce
Výstupy z učení
student bude schopen: - aktivní spolupráce s vedoucím práce - dokončení a odevzdání bakalářské práce
Osnova
 • - aktivní spolupráce s vedoucím práce - doporučení vedoucího práce k odevzdání práce
Literatura
 • GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací :základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6. info
 • ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada, 2003. 120 s. ISBN 8024706334. info
 • FARKAŠOVÁ, Dana. Výskum v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2002. 87 s. ISBN 8080631115. info
 • Základy sociologického výzkumu. Edited by Alois Surynek - Růžena Komárková - Eva Kašparová. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 160 s. ISBN 80-7261-038-4. info
 • Český normalizační institut (Praha). Bibliografické citace : ČSN ISO 690 (01 0197). Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části : Bibliographic references. Pt. 2, Electronic documents or parts thereof (Souběž.) : Informace a dokumentace : bibliografické citace. Část 2, Elektronické dok. 1. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2000. 22 s. info
 • HOLOUŠOVÁ, Drahomíra. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 110 s. ISBN 8070678410. info
 • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Úvod do statistiky. Text pro semináře. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 31 s. ISBN 80-210-2301-5. info
 • Výzkumné metody v pedagogice :příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Edited by Peter Gavora. [1. vyd.]. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 80-85931-15-X. info
Výukové metody
Aplikace teoretických znalostí při konkrétním zpracovávání tématu práce
Metody hodnocení
Způsob ukončení: Zápočet - odevzdání bakalářské práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BPBP0622c