BPCT0311 Základy fyzioterapie v péči o ženu - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1.4/0. 20. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Havelková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 20. 9. 11:00–12:40 KOM S116, Pá 27. 9. 11:00–12:40 KOM S116, Pá 4. 10. 11:00–12:40 KOM S116, Pá 11. 10. 11:00–12:40 KOM S116, Pá 18. 10. 11:00–12:40 KOM S116, Pá 25. 10. 11:00–12:40 KOM S116, Pá 1. 11. 11:00–12:40 KOM S116, Pá 8. 11. 11:00–12:40 KOM S116, Pá 15. 11. 11:00–12:40 KOM S116, Pá 22. 11. 11:00–12:40 KOM S116
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat poznatky teoretické a praktické o fyzioterapii a léčebné rehabilitaci v těhotenství, při porodu, v šestinedělí, v menopauze, po gynekologických operacích. Nácvik se zaměřuje na léčebnou rehabilitaci, funkční patologie, léčbu dle Mojžíšové, fyzioterapii v těhotenství a v přípravě na porod, fyzioterapii v šestinedělí, v menopauze a po gynekologických operacích.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student:
- mít teoretické a praktické znalosti o fyzioterapii a léčebné rehabilitaci v těhotenství, při porodu, v šestinedělí, v menopauze, po gynekologických operacích a v rámci Školy zad
- ovládat prvky rehabilitace a fyzioterapie využitelné v těhotenství a v přípravě na porod, fyzioterapii v šestinedělí, v menopauze a po gynekologických operacích, zásady Školy zad
Osnova
 • 1. Využití fyzioterapie v těhotenství – teorie
 • 2. Využití fyzioterapie v těhotenství – praktický nácvik
 • 3. Využití fyzioterapie s ohledem na porod a šestinedělí – teorie
 • 4. Využití fyzioterapie s ohledem na porod a šestinedělí – praktický nácvik
 • 5. Využití fyzioterapie před a po gynekologických operacích – teorie
 • 6. Využití fyzioterapie před a po gynekologických operacích – praktický nácvik
 • 7. Využití fyzioterapie v léčbě inkontinence – teorie
 • 8. Využití fyzioterapie v léčbě inkontinence – praktický nácvik
 • 9. Škola zad v práci porodní asistentky – teorie
 • 10. Škola zad v práci porodní asistentky – praktický nácvik
Literatura
  povinná literatura
 • VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. Brno: IDV PZ, 2002. info
 • RAŠEV, Eugen. Škola zad : [nejen bolestí zad vás zbaví]. Illustrated by Petr Pačes. Vyd. 1. Praha: Direkta, 1992. 222 s. ISBN 8090027261. info
  doporučená literatura
 • STRUSKOVÁ, Olga a Jarmila NOVOTNÁ. Metoda Ludmily Mojžíšové od A do Z. Praha: XYZ, 2017. 262 stran. ISBN 9788075058553. info
 • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2017. xxxiii, 62. ISBN 9788024757537. info
 • SLEZÁKOVÁ, Lenka, Martina ANDRÉSOVÁ, Petra KADUCHOVÁ, Monika ROUČOVÁ a Eva STAROŠTÍKOVÁ. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2017. 272 stran. ISBN 9788027102143. info
 • HOŠKOVÁ, Blanka. Vademecum : zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 130 s. ISBN 9788024621371. info
 • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. xviii, 508. ISBN 9788024728322. info
 • MUCHOVÁ, Marta a Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičení s měkkým míčem. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 157 s. ISBN 9788024731155. info
 • MATERNA, Antje a Rimbert WESTERKAMP. Zdravá a pružná záda : cviky na posílení a uvolnění zad, na zmírnění bolestí, sestavy při chronických potížích s krční a bederní páteří, speciální programy pro děti a seniory, škola zad v době těhotenství, správné sezení. Translated by Alena Bezděková. Vyd. 1. V Praze: Ikar, 2007. 143 s. ISBN 9788024909295. info
 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 2. 2. upr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. [xx], 470. ISBN 80-247-0143-X. info
 • FORSSTROM, Britta a Mel HAMPSON. Alexandrova technika v těhotenství a při porodu. 1. vyd. Brno: Barrister Prin, 1996. 127 s. ISBN 8085947110. info
Výukové metody
cvičení, přednášky, diskuse
Metody hodnocení
zápočet podmínky ukončení: 100 % účast (absence lze nahradit vypracováním další seminární práce), aktivita, vypracování seminární práce
Informace učitele
Student/ka do konce semestru odevzdá seminární práci na zvolené téma splňující pokyny k vypracování seminární práce.
Téma seminární práce bude diskutováno na přednášce v prvním a druhém výukovém týdnu, pokyny k vypracování budou vyvěšeny ve Studijních materiálech v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BPCT0311