BPET051c Etika ve zdravotnictví - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Bujoková (přednášející)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (cvičící)
Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 15. 10. 9:00–14:40 KOM 332, Po 29. 10. 9:00–14:40 KOM 332, Po 5. 11. 9:00–14:40 KOM 332, Po 19. 11. 9:00–14:40 KOM 332
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět poskytuje úvod do ošetřovatelské etiky. Jeho cílem je: uvést do etiky ve zdravotnictví; seznámit se s etickými dilematy v současné medicíně a s možnostmi jejich řešení; rozvíjet schopnost vnímat etické otázky v souvislosti poskytování zdravotní péče; osvojovat si schopnost předcházet problémům dodržováním etických profesních standardů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: - je schopen definovat jednotlivé pojmy - ovládá jednotlivé oblasti etiky ve zdravotnictví - je schopen identifikovat, analyzovat a řešit morální dilema zdravotní péče - je schopen aplikovat etické principy na danou situaci - je schopen etické argumentace
Osnova
  • • Úvod do etiky • Vztah lékař - pacient, lékař - sestra • Práva pacientů - povinnosti zdravotníků • Informovaný souhlas • Pravda na nemocničním lůžku • Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví • Podávání informací, zdravotnická dokumentace • Transplantační etika • Etické aspekty asistované reprodukce • Prenatální a preimplantační diagnostika, genetický screening • Etická dilemata intenzivní medicíny • Rozhodování na konci života • Etika biomedicínského výzkumu
Literatura
  • Blízké a vzdálené :etické teorie a principy práce s lidmi. Edited by Jan-Olav Henriksen - Arne Johan Vetlesen - Miluše Juříčková. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2000. 210 s. ISBN 80-85834-85-5. info
  • GRACE, Pamela J. Nursing ethics and professional responsibility in advanced practice. 1st ed. Boston: Jones and Bartlett publishers, 2009. xvii, 428. ISBN 9780763751104. info
  • Principles of health care ethics. Edited by Richard E. Ashcroft - Angus Dawson - Heather Draper. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. xx, 838. ISBN 9780470027134. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou pro zápočet je aktivní účast v semináři.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: podzimní semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BPET051c