BPFA0321c Farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Merhautová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. 10:00–12:30 A11/211, Po 24. 9. 10:00–12:30 A11/211, Po 1. 10. 10:00–12:30 A11/211, Po 8. 10. 10:00–12:30 A11/211, Po 15. 10. 10:00–12:30 A11/211, Po 22. 10. 10:00–12:30 A11/211, Po 29. 10. 10:00–12:30 A11/211, Po 5. 11. 10:00–12:30 A11/211, Po 12. 11. 10:00–12:30 A11/211, Po 19. 11. 10:00–12:30 A11/211
Předpoklady
BPBC011p Biochemie a hematologie - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu bude student znát základní pojmy z farmakologie. Studenti budou vědět, jaké principy nutno dodržet při lékařské preskripci a jaké existují informační zdroje o léčivech. Studenti budou znát profily žádoucích a nežádoucích účinků základních léčiv vybraných lékových tříd dle osnovy předmětu.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu:
- rozlišuje jednotlivé farmakoterapeutické skupiny léčiv
- zná jednotlivé lékové formy léčiv
- popíše rozdíly v jednotlivých způsobech podání léčiv
- zná mechanismy účinků, nežádoucí účinky a základní indikace léčiv
- navrhne léčiva použitelná u stavů těhotenství a po porodu
Osnova
 • PLÁN CVIČENÍ Z FARMAKOLOGIE

 • pro bakalářské studium oboru:
 • PORODNÍ ASISTENTKA BPFA0321c,
 • (podzimní semestr akademického roku 2018/2019)
 • Cvičení: 1. - 10. týden výuky - pondělí 10:00- 12:30 (3 h), Farmakologický ústav, UKB A11/211

 • 1. cvičení (17.9.): Životní cyklus léčiv – výzkum, vývoj, registrace, farmakovigilance. Legislativní předpisy. Informace o léčivech (SÚKL, Český lékopis, AISLP, EMA). Nežádoucí účinky léčiv.
 • 2. cvičení (24.9.): Farmakodynamika. Úvod do farmakologie vegetativního nervového systému.
 • 3. cvičení (1.10.): Základy farmakokinetiky.
 • 4. cvičení (8.10.): Lékové formy a aplikační způsoby léčiv. Předepisování léčivých přípravků. Omamné a psychotropní látky. Interakce léčiv. Test 1. - 3. cvičení.
 • 5. cvičení (15.10.): Opioidní analgetika. Nesteroidní protizánětlivé látky. Spasmolytika.
 • 6. cvičení (22.10.): Antibiotika. Antiseptika. Dezinficiencia.
 • 7. cvičení (29.10.): Farmakologie alergických stavů. H1-antihistaminika. Antiastmatika. Test 4. - 6. cvičení.
 • 8. cvičení (5.11.): Farmakologie kardiovaskulárního systému. Léčiva ovlivňující krevní srážlivost.
 • 9. cvičení (12.11): Pohlavní hormony. Hormonální substituční terapie.
 • 10. cvičení (19.11.): Tokolytika. Uterotonika. Test 7. - 9. cvičení.
Literatura
  doporučená literatura
 • LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Translated by Maxmilián Wenke - Elfrída Mühlbachová. 3. vyd. Praha: Grada, 2007. xi, 372. ISBN 9788024716725. info
 • MACH, Ivan. Doplňky stravy na našem trhu. Vyd. 1. Praha: Svoboda Servis, 2006. 118 s. ISBN 8086320464. info
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
Výukové metody
Studenti absolvují dle stanoveného rozvrhu praktická cvičení, které jsou vedeny učitelem farmakologie. Během cvičení se předpokládá aktivní přístup studenta a zájem o obor, probírané téma. Bude požadována samostatná práce na dané témata dle oboru.
Metody hodnocení
Znalosti budou hodnoceny formou písemných multivýběrových testů, kdy má student možnost zvolit jednu správnou odpověď z nabízených variant. Celkem tři testy obsahují každý 10 otázek. Kritériem hodnocení je získaný počet bodů, za každou zcela správně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Za nevyplněnou nebo chybně zodpovězenou otázku se studentovi žádný bod nepřičítá ani neodečítá. Podmínkou získání zápočtu je dosažení minimálně 3 bodů z každého testu a minimálně 10 bodů celkem ze všech tří testů dohromady. Průběžné testy ve cvičeních nelze opakovat. K získání zápočtu je nutné, aby student vypracoval samostatnou práci. Body dosažené nad minimální požadovanou hodnotu (10 bodů) se přičítají studentovi k výskledku zkouškového testu.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 49 49 3070.

Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Podzimní semestr je ukončen zápočtem. Témata, ze kterých budou tvořeny otázky písemných multi-výběrových testů, odpovídají probraným tématům dle sylabu cvičení. Znalost těchto témat bude požadována v rozsahu povinné literatury (Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů, Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU) a studijních materiálů poskytnutých učitelem. Studenti si doplní tyto zdroje o další poznámky během výkladu učitele.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BPFA0321c