BPKO0522c Primární a komunitní péče v porodní asistenci II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 60. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 15. 10. 9:00–14:40 Katedra porodní asistence, Út 22. 10. 9:00–14:40 Katedra porodní asistence, Út 29. 10. 9:00–14:40 Katedra porodní asistence, Út 5. 11. 9:00–14:40 Katedra porodní asistence, Út 12. 11. 9:00–14:40 Katedra porodní asistence, Út 19. 11. 9:00–14:40 Katedra porodní asistence, Út 26. 11. 9:00–14:40 Katedra porodní asistence, Út 3. 12. 9:00–14:40 Katedra porodní asistence, Út 10. 12. 9:00–14:40 Katedra porodní asistence, Út 17. 12. 9:00–14:40 Katedra porodní asistence
Předpoklady
BPKO0421p Prim. a komun.péče I-př && BPKO0421c Prim. a komun.péče I
Úspěšné absolvování předmětu Primární a komunitní péče I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními aspekty porodní asistence v primární zdravotní péči. Je dvousemestrový a navazuje na předmět Primární péče I. Učí práci porodní asistentky v prenatální poradně zejména u fyziologického průběhu těhotenství pod supervizí lékaře nebo porodní asistentky, v poradně pro novorozence a kojence, v prenatálním kurzu, v péči o ženy a jejich rodiny nejenom v období domácího šestinedělí. Zabývá se primární, sekundární, terciární a kvartérní prevencí a edukací v oblasti reprodukčního zdraví. Seznamuje studentky s významem primární péče a práce v komunitním prostředí – specifika péče v porodní asistenci v domácím prostředí včetně návštěvní služby. Řeší také problematiku partnerských vztahů, sociálního prostředí a porodu v různém prostředí. Probíhá prostřednictvím klinických cvišení a stáží v zařízeních státních i nestátních - zejména ambulantních. Studentky se naučí zhodnotit prostředí, ve kterém ženy žijí, odhalovat rizika a navrhnout řešení k jejich eliminaci. Cíle předmětu – studentky budou schopny: - vést prenatální poradnu (diagnostika a sledování fyziologického těhotenství, detekce nepravidelností) pod supervizí lékaře a porodní asistentky; - vést poradnu pro novorozence a kojence pod supervizí dětského lékaře; - přípravit a vést kurz prenatální přípravy; - edukovat klientku a její rodinu v oblasti reprodukčního zdraví; - posoudit stav těhotné ženy, šestinedělky a novorozence v domácím prostředí (návštěvní služba);
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vést kurz a prenatální poradnu v rámci předporodní péče;
- diagnostikovat a pomoct uspokojovat potřeby těhotných žen v ambulantní i terénní péči;
- pečovat o zdravého novorozence a kojence v domácím prostředí, zvládnout management perinatální domácí péče u ženy;
- edukovat v oblasti reprodukčního zdraví.
Osnova
 • - Aktivity PA v primární a komunitní péči o ženu a dítě (prenatální kurz, těhotenská poradna, základní vyšetření, edukace ženy ajejí rodiny, poradna pro novorozence a kojence);
 • - Aktivity PA v domácnosti při počínajícím porodu;
 • - Aktivity PA během domácího šestinedělí, podpora a poradenství během kojení;
 • - Edukace v komunitě;
 • - výchova k reprodukčnímu zdraví;
Literatura
  povinná literatura
 • Úvod do komunitního ošetřovatelství. Edited by Darja Jarošová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 99 s. ISBN 9788024721507. info
  doporučená literatura
 • Primární péče. Praktické lékařství :výukový text pro studenty magisterského studia lékařství. Edited by Bohumil Seifert. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 156 s. ISBN 80-246-0883-9. info
 • VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. Brno: IDV PZ, 2002. info
  neurčeno
 • DORT, Jiří, Eva DORTOVÁ a Petr JEHLIČKA. Neonatologie. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2018. 116 stran. ISBN 9788024639369. info
 • Výchova k reprodukčnímu zdraví : [praktické náměty pro výuku Výchovy ke zdraví na 2.stupni ZŠ]. Edited by Andrea Říčařová. Praha: Raabe, 2012. 63 s. ISBN 9788087553718. info
 • GERYCHOVÁ, Romana, Petr JANKŮ, Eva RAČANSKÁ, Vít WEINBERGER a Lukáš HRUBAN. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. ISBN 978-80-7013-499-3. info
 • WILHELMOVÁ, Radka. Výchova k reprodukčnímu zdraví. In Zborník vedeckých prác XVI. Vedecko-odbornej konferencie a medzinárodnou účasťou - Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009. s. 300-305, 6 s. ISBN 978-80-7159-173-3. info
 • MACHOVÁ, Jitka a Jana HAMANOVÁ. Reprodukční zdraví v dospívání. Vyd. 1. Praha: H & H, 2002. 197 s. ISBN 8086022943. info
Výukové metody
Demonstrace, diskuze, individuální a skupinová práce v terénu – nácvik dovedností, řešení kazuistik
Metody hodnocení
Ukončení: Zápočet Hodnocení výsledků – podmínky ukončení: - 100% účast ve cvičení, aktivita, rozbor a obhajoba vybrané kazuistiky
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BPKO0522c