BPLF011p Lékařská biofyzika - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Věra Maryšková (přednášející)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 20. 9. až Pá 6. 1. Út 15:00–16:40 N03009/209
Předpoklady
Běžná úroveň středoškolských znalostí fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:rozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony - ovládat biofyzikální principy hlavních lékařských přístrojů; hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání; porozumět principům terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů, ovládat základní zákonitosti tzv. fyziologické a molekulární biofyziky. Absolvent musí získat nejen potřebné odborné vědomosti, ale také širší všeobecné vzdělání důležité pro další průběžné vzdělání porodních asistentek.
Osnova
 • Úvod do lékařské biofyziky. Fyzikální principy lékařské přístrojové techniky.
 • Úvod.Biofyzikální pohled na strukturu hmoty. Biologické účinky ionizujícího záření
 • Úvod do molekulové biofyziky.
 • Termodynamické procesy v živých systémech
 • Bioelektrické jevy na membránách
 • Biofyzika kardiovaskulárního a respiračního systému
 • Biofyzikální funkce smyslových receptorů.Biofyzika sluchu a zraku
 • Účinky mechanických, akustických, elektromagnetických polí a neionizujícího záření na živé systémy.
 • Biosignály a jejich zpracování.Konvenční rentgenové zobrazovací metody. Moderní tomografické metody (CT,MRI)
 • Diagnostické metody využívající radionuklidů.Metody a přístroje pro léčbu ionizujícího záření
 • Měření a registrace teploty, mechanických veličin.
 • Optické diagnostické přístroje Elektrodiagnostické metody.
 • Principy diagnostického a terapeutického užití ultrazvuku.
 • Metody a přístroje používané pro fyzikální léčbu a chirurgii.
 • Přístroje nahrazující funkci orgánů.
 • volné téma.
Literatura
 • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
 • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 524 s. ISBN 9788024711522. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. viii, 381. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
teoretická příprava - přednáška k dispozici studentům, přednášky,zkouškové otázky a další doporučená literatura na webových stránkách biofyzikálního ústavu -www.med.muni.cz/biofyz/
Metody hodnocení
Praktická výuka biofyziky je povinná, zameškanou je nutno nahradit. Zkouška je teoretická a student k ní může přistoupit teprve po získání zápočtu z praktických cvičení. Zkouška je ústní a skládá se z tří otázek. Zkoušený student musí být schopen vysvětlit problémy a případně charakterizovat jejich klinický význam.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz
Konzultační hodiny, zkušební otázky a materiály k praktickým cvičením jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách Biofyzikálním ústavu LF, Kamenice 3, 3.patro. - www.med.muni.cz/biofyz Consulting hours, examination questions and study materials for practical exercises are published on boards and web pages of the Department of Biophysics, Medical Faculty, Kamenice 3, 3rd floor. www.med.muni.cz/biofyz
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je ukončen ústní zkouškou, kde student si vylosuje 3 otázky.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.