BPLF011p Lékařská biofyzika - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Věra Maryšková (přednášející)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (přednášející)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 19. 9. až Pá 22. 12. Út 15:00–16:40 N03009/209
Předpoklady
Běžná úroveň středoškolských znalostí fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:rozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony - ovládat biofyzikální principy hlavních lékařských přístrojů; hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání; porozumět principům terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů, ovládat základní zákonitosti tzv. fyziologické a molekulární biofyziky. Absolvent musí získat nejen potřebné odborné vědomosti, ale také širší všeobecné vzdělání důležité pro další průběžné vzdělání porodních asistentek.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student rozumět - v nutném rozsahu principům přístrojů používaných v lékařství, včetně spojených rizik ( mechanických, elektromagnetických i světelných či spojených s ionizujícím zářením), dokáže uplatnit v praxi zásady bezpečného používání těchto přístrojů, bude chápat fyzikální principy některých fyziologických procesů (krevní oběh, dýchání) a bude mít základní představu o biofyzice smyslových orgánů.
Osnova
 • Úvod do lékařské biofyziky. Fyzikální principy lékařské přístrojové techniky.
 • Úvod.Biofyzikální pohled na strukturu hmoty. Biologické účinky ionizujícího záření
 • Úvod do molekulové biofyziky.
 • Termodynamické procesy v živých systémech
 • Bioelektrické jevy na membránách
 • Biofyzika kardiovaskulárního a respiračního systému
 • Biofyzikální funkce smyslových receptorů.Biofyzika sluchu a zraku
 • Účinky mechanických, akustických, elektromagnetických polí a neionizujícího záření na živé systémy.
 • Biosignály a jejich zpracování.Konvenční rentgenové zobrazovací metody. Moderní tomografické metody (CT,MRI)
 • Diagnostické metody využívající radionuklidů.Metody a přístroje pro léčbu ionizujícího záření
 • Měření a registrace teploty, mechanických veličin.
 • Optické diagnostické přístroje Elektrodiagnostické metody.
 • Principy diagnostického a terapeutického užití ultrazvuku.
 • Metody a přístroje používané pro fyzikální léčbu a chirurgii.
 • Přístroje nahrazující funkci orgánů.
 • volné téma.
Literatura
 • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
 • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 524 s. ISBN 9788024711522. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. viii, 381. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
teoretická příprava - přednáška k dispozici studentům, přednášky,zkouškové otázky a další doporučená literatura na webových stránkách biofyzikálního ústavu -www.med.muni.cz/biofyz/
Metody hodnocení
Praktická výuka biofyziky je povinná, zameškanou je nutno nahradit. Zkouška je teoretická a student k ní může přistoupit teprve po získání zápočtu z praktických cvičení. Zkouška je ústní a skládá se z tří otázek. Zkoušený student musí být schopen vysvětlit problémy a případně charakterizovat jejich klinický význam.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz
Konzultační hodiny, zkušební otázky a materiály k praktickým cvičením jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách Biofyzikálním ústavu LF, Kamenice 3, 3.patro. - www.med.muni.cz/biofyz Consulting hours, examination questions and study materials for practical exercises are published on boards and web pages of the Department of Biophysics, Medical Faculty, Kamenice 3, 3rd floor. www.med.muni.cz/biofyz
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je ukončen ústní zkouškou, kde student si vylosuje 3 otázky.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.