BPMA051c Management v porodní asistenci - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Veselá (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Veselá
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 17. 10. 12:00–14:30 KOM 348A, Čt 24. 10. 12:00–14:30 KOM 348A, Čt 31. 10. 12:00–14:30 KOM 348A, Čt 7. 11. 12:00–14:30 KOM 348A, Čt 14. 11. 12:00–14:30 KOM 348A, Čt 21. 11. 12:00–14:30 KOM 348A, Čt 28. 11. 12:00–14:30 KOM 348A, Čt 5. 12. 12:00–14:30 KOM 348A, Čt 12. 12. 12:00–14:30 KOM 348A, Čt 19. 12. 12:00–14:30 KOM 348A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace týkající se řízení zdravotnických služeb. Studenti se seznámí s jednotlivými typy zdravotnických zařízení a způsoby financování systému zdravotnické péče. Obsah předmětu je také zaměřen na oblast personálního managementu a organizační kulturu. Velký důraz je kladen na kvalitu zdravotnických služeb, možnosti jejího měření a hodnocení. Cíle předmětu – student je schopen: - vytvořit SWOT analýzu; - aplikovat vědomosti obecného managementu do zdravotnictví; - vytvořit projekt a prezentovat ho před kolegy;
Výstupy z učení
student je schopen: - vytvořit SWOT analýzu; - aplikovat vědomosti obecného managementu do zdravotnictví; - vytvořit projekt a prezentovat ho před kolegy;
Osnova
  • Obsah modulu: - Obecný management; - Management ve zdravotnictví; - Zdravotnická zařízení a jejich typu; - Systém zdravotnické péče a jeho financování; - Kvalita zdravotnické péče, možnosti jejího měření, kontrola; - Personální management; - Management času; - Organizační kultura; - Prezentační dovednosti;
Literatura
  • FLUME, Peter. Rétorika v praxi : staňte se přesvědčivým řečníkem. Translated by Iva Michňová. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 154 s. ISBN 9788024722160. info
  • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. info
  • ADAIR, John Eric. Jak řídit druhé i sám sebe. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005. vii, 172. ISBN 8025107841. info
  • GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xii, 380. ISBN 8072269968. info
  • GROHAR-MURRAY, Mary Ellen a Helen R. DICROCE. Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Translated by Jana Heřmanová - Věra Topilová. Praha: Grada, 2003. 317 s. ISBN 8024702673. info
Výukové metody
Cvičení, interpretace, diskuse.
Metody hodnocení
Způsob ukončení: Zápočet - účast na cvičeních, aktivita, vytvoření a prezentace projektu a SWOT analýzy instituce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BPMA051c