BPMA051p Management v porodní asistenci - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Veselá (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Veselá
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace týkající se řízení zdravotnických služeb. Studenti se seznámí s jednotlivými typy zdravotnických zařízení a způsoby financování systému zdravotnické péče. Obsah předmětu je také zaměřen na oblast personálního managementu a organizační kulturu. Velký důraz je kladen na kvalitu zdravotnických služeb, možnosti jejího měření a hodnocení. Cíle předmětu – student bude schopen: - definovat pojmy obecného a zdravotnického managementu; - chápat a vytvořit SWOT analýzu; - aplikovat vědomosti managementu do zdravotnické praxe; - použít a vysvětlit metody zvyšování kvality, možnosti měření a kontroly; - interpretovat otázky personálního managementu a organizační kultury; - využít poznatky managementu času;
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu budou studenti schopni: zorientovat se v problematice veřejného zdravotnictí a tvorbě zdravotní politiky; popsat český systém zdravotní péče a porovnat ho s okolními zeměmi; porozumět principu financování zdravotnictví; použít informace ze zdravotnické statistiky; vyjádřit se k problematice personálního managementu a kvalitě péče; budou orientováni v základní legislativě oboru; mají znalosti o profesních organizacích; jsou schopni interpretovat princip reformy zdravotnictví a zvládání krizového managementu.
Osnova
  • Obsah modulu: - Obecný management; - Management ve zdravotnictví; - Zdravotnická zařízení a jejich typu; - Systém zdravotnické péče a jeho financování; - Kvalita zdravotnické péče, možnosti jejího měření, kontrola; - Personální management; - Management času; - Organizační kultura; - Prezentační dovednosti;
Literatura
  • FLUME, Peter. Rétorika v praxi : staňte se přesvědčivým řečníkem. Translated by Iva Michňová. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 154 s. ISBN 9788024722160. info
  • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. info
  • ADAIR, John Eric. Jak řídit druhé i sám sebe. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005. vii, 172. ISBN 8025107841. info
  • GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xii, 380. ISBN 8072269968. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse k vybraným problémům.
Metody hodnocení
Způsob ukončení: Zkouška Hodnocení výsledků studentů: - účast na cvičeních, aktivita, vytvoření a prezentace projektu a SWOT analýzy instituce
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.