BPOI051c Ošetřovatelská péče v interních oborech - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Liana Greiffeneggová (cvičící)
Mgr. Radka Zamazalová (cvičící)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Liana Greiffeneggová
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 22. 11. 7:00–12:40 KOM 343, Pá 29. 11. 7:00–12:40 KOM 343, Pá 6. 12. 7:00–12:40 KOM 343, Pá 13. 12. 7:00–12:40 KOM 343, Pá 20. 12. 7:00–12:40 KOM 343
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti umí analyzovat ošetřovatelské kasuistiky u jednotlivých systémových onemocnění. Studenti umí správně definovat ošetřovatelskou diagnózu, stanovit ošetřovatelský plán a ošetřovatelské intervence. Jsou schopny v rámci své kompetence diferenciální diagnostiky.
Výstupy z učení
Studentka bude schopna:
- orientace ve vyšetřovacích metodách v interní medicíně
- rozpoznání hlavních příznaků interních onemocnění u ženy
- řešení případové studie u klientky s interní diagnózou
Osnova
 • Ošetřovatelský proces u vybraných chorob dýchacího systému
 • Ošetřovatelský proces u vybraných chorob srdečně cévního systému
 • Ošetřovatelský proces u vybraných chorob trávicího systému
 • Ošetřovatelský proces u vybraných chorob krvetvorby
 • Ošetřovatelský proces u vybraných chorob endokrinního systému
 • Ošetřovatelský proces u vybraných poruch metabolismu
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a Marie NEJEDLÁ. Interní ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 211, [4]. ISBN 8024717778. info
 • ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a Marie NEJEDLÁ. Interní ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 280, [4]. ISBN 8024711486. info
 • CHROBÁK, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství. Illustrated by Josef Bavor. Nové, zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2007. 246 s. ISBN 9788024713090. info
 • NANDA International nursing diagnoses : definitions and classification 2018-2020. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru. Eleventh edition. New York: Thieme, 2018. xx, 473. ISBN 9781626239296. info
 • HLOCH, Ondřej. Užitečné tabulky pro praxi nejen v interních oborech. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. 384 stran. ISBN 9788027103119. info
 • PIŤHA, Jan. Akutní stavy na interním oddělení. Edited by Magdaléna Lejsková - Dan Rakušan - Štefan Alušík. 2., aktualizované a doplně. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 292 stran. ISBN 9788073876821. info
 • GURKOVÁ, Elena. Nemocný a chronické onemocnění : edukace, motivace a opora pacienta. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 191 stran. ISBN 9788027104611. info
 • BUREŠ, Jan, Jiří HORÁČEK a Jaroslav MALÝ. Vnitřní lékařství. 2., přepracované a rozší. Praha: Galén, 2014. Strana 545. ISBN 9788074921452. info
Výukové metody
teoretická domácí příprava, cvičení v laboratorních i v klinických podmínkách, řešení kazuistik, prezentace projektů
Metody hodnocení
během semestru je vyžadována domácí příprava a je zde stanovena povinnost navštěvovat výuku Požadavek na hodnocení : vypracování prezentace ošetřovaelského plánu u zadaného nemocného ,aktivní účast na výuce, úspěšnost zápočtového testu Hodnocení: zápočet, 75% úspěšnost v písemném zápočtovém testu
Informace učitele
povinný vyučovací předmět se sledovanou docházkou, kladen důraz na domácí přípravu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BPOI051c