BPOP0453 Odborná praxe III

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/11/0. 160. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Liana Greiffeneggová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BPOP0352 Odborná praxe II
Úspěšné absolvování předchozí klinické praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Odborná praxe v porodní asistenci je významnou součástí studijního programu. Umožňuje aplikaci teoretických poznatků v podmínkách klinických pracovišť. Předmět předkládá praktické poznatky a dovednosti z oblasti zejména z péče o ženu a novorozence (perinatologie, porodní sál, šestinedělí, novorozenecké oddělení). Seznamuje se diagnostickými a terapeutickými postupy a s péčí o potřeby ženy a novorozence prostřednictvím procesu poskytování péče v porodní asistenci. Studenti pracují pod vedením tutorů a mentorů klinické praxe na akreditovaných pracovištích. Pracoviště mají logickou návaznost ve směru od zdraví k nemoci. Harmonogram praxe je stanoven speciálním individuálním rozpisem akreditovaných pracovišť.
Výstupy z učení
Studentky budou schopny:
- identifikovat individuální bio-psycho-socio-spirituální potřeby klientek s použitím diagnostického algoritmu;
- navrhnout, prakticky realizovat a vyhodnotit účinnost plánu péče v součinnosti multidisciplinárního týmu;
- aplikovat teoretické znalosti do praxe v porodní asistenci;
- pracovat se zdravotnickou dokumentací;
- přistupovat profesionálně a empaticky ke klientce;
- zachytit nejnovější poznatky porodní asistence a aplikovat je do své práce;
- uspokojovat potřeby rodičky při pravidelném porodu
- poskytnout péči těhotné ženě v prenatální poradně
- poskytnout péči ženě a novorozenci po pravidelném porodu.
Osnova
  • Proces v porodní asistenci u ženy:
  • - ve zdraví v gynekologické ambulanci;
  • - během fyziologického těhotenství;
  • - během fyziologického porodu porodu;
  • - s fyziologickým šestinedělím;
  • - u fyziologického novorozence;
Literatura
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2017. xxxiii, 62. ISBN 9788024757537. info
  • FRYE, Anne. Holistic midwifery : a comprehensive textbook for midwives in homebirth practice. Illustrated by Rhonda Baker. Second edition. Portland: Labrys Press, 2013. xxiv, 1477. ISBN 9781891145674. info
  • FRYE, Anne. Holistic midwifery : a comprehensive textbook for midwives in homebirth practice. Edited by Robbie Davis-Floyd - Veronika Kolder, Illustrated by Rhonda Wheeler. Portland: Labrys Press, 2010. xv, 1184. ISBN 9781891145551. info
Výukové metody
klinická praxe pod vedením mentorů
Metody hodnocení
Ukončení: Zápočet Hodnocení výsledků – podmínky ukončení: - 100% účast ve cvičení, seminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.