BPOP0554 Odborná praxe IV

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/11/0. 160. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 16. 9. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Út 17. 9. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, St 18. 9. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Čt 19. 9. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Pá 20. 9. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Po 23. 9. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Út 24. 9. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, St 25. 9. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Čt 26. 9. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Pá 27. 9. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Po 30. 9. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Út 1. 10. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, St 2. 10. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Čt 3. 10. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Pá 4. 10. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Po 7. 10. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Út 8. 10. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, St 9. 10. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, Čt 10. 10. 7:00–15:00 Katedra porodní asistence, ...
Předpoklady
BPOP0253 Ošetřovatelská praxe III || BPOP0453 Odborná praxe III && BPIN0422 Individuální praxe II
Úspěšné absolvování předcházející klinické praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Odborná praxe v porodní asistenci je významnou součástí studijního programu. Umožňuje aplikaci teoretických poznatků v podmínkách klinických pracovišť. Předmět předkládá praktické poznatky a dovednosti z oblasti zejména sekundární péče o ženu a novorozence (gynekologie, porodní sál, rizikové těhotenství, šestinedělí, novorozenecké oddělení a gynekologické onkologie). Seznamuje se speciálními diagnostickými a terapeutickými postupy. Seznamuje s činnostmi v gynekologické ambulanci a v ambulanci pro rizikovou graviditu. Předkládá k řešení problematiku ošetřovatelské péče o ženu s gynekologickým onemocněním, během hospitalizace v těhotenství, za porodu a v šestinedělí a péče o novorozence. Studenti pracují pod vedením tutorů a mentorů klinické praxe na akreditovaných pracovištích. Pracoviště mají logickou návaznost ve směru od zdraví k nemoci. Praxe probíhá dle aktuálního rozpisu akreditovaných pracovišť. Cíle předmětu – studentky budou schopny: - identifikovat individuálních bio-psycho-socio-spirituálních potřeb klientek s použitím diagnostického algoritmu; - navrhnout, prakticky realizovat a vyhodnotit účinnost plánu péče v součinnosti multidisciplinárního týmu; - aplikovat teoretické znalosti do praxe v porodní asistenci; - pracovat se zdravotnickou dokumentací; - přistupovat profesionálně a empaticky ke klientce; - zachytit nejnovější poznatky porodní asistence a aplikovat je do své práce;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- správně pečovat o ženy s gynekologickým onemocněním;
- vhodně pečovat o matky s novorozenci s poruchami zdraví; asistovat u císařského řezu;
- pečovat o rodičku s nepravidelným průběhem porodu a šestinedělí.
Osnova
 • Proces v porodní asistenci u ženy:
 • - s onemocněním v gynekologické ambulanci;
 • - během nepravidelného těhotenství;
 • - během nepravidelného porodu;
 • - s nepravidelným šestinedělím;
 • - u novorozence;
 • - s gynekologickým onemocněním na ošetřovací jednotce;
 • - při řešení nechtěného těhotenství;
 • - se sterilitou a infertilitou;
 • - s onkologickým onemocněním;
Literatura
  povinná literatura
 • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 405 s. ISBN 9788024719412. info
 • Rizikové a patologické těhotenství. Edited by Zdeněk Hájek. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 443 s. ISBN 8024704188. info
Výukové metody
Klinická cvičení pod vedením mentorů, rozbor případových studií
Metody hodnocení
Ukončení: Zápočet Hodnocení výsledků – podmínky ukončení: - 100% účast ve cvičení, seminární práce - kazuistika u ženy s patologií během těhotenství a porodu, hodnocený fyziologický porod,
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BPOP0554